DEEL SAMENLEVING TOT HEDEN ONVERANTWOORDELIJK BEZIG

Wereldwijd hebben regeringen een aantal ingrijpende maatregelen genomen om het COVID-19 virus terug te dringen. Ook in Suriname, was de regering genoodzaakt om anti-covid-19 maatregelen te introduceren en voor langere tijd te handhaven. Nu we al bijna 2 jaren verder zijn met de COVID-19-pandemie, zijn heel veel burgers van mening, dat de ingestelde avondklok sinds medio maart 2020, geen positief effect heeft opgeleverd. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, heeft echter duidelijk gemaakt, dat het niet aan hem ligt wanneer het om versoepelen of verscherpen van de avondklok gaat. De statistieken, die dagelijks aangepast worden op het COVID-19-dashboard, worden volgens Ramadhin, steeds geëvalueerd en na advies van het Outbreak Management Team (OMT), neemt de regering beslissingen te versoepelen of verscherpen.

Volgens leden van het OMT heeft de avondklok  echter wel invloed gehad op de coronabesmettingen, door die te reduceren. Als het zonder deze  maatregelen was geweest, zou de covid-situatie in ons land te vergelijken zijn met Brazilie en India. Bepaalde burgers hebben in de maanden geconstateerd, dat de avondklok juist negatief heeft gewerkt. De avondklok heeft volgens hen onder andere gezorgd voor meer aanrijdingen, waarbij mensen letsel hebben opgelopen of zijn komen te overlijden, omdat mensen haast hadden naar huis te gaan. Een ander excuus, is dat verschillende sectoren door de avondklok zwaar verlies hebben geleden. Als we Suriname met het buitenland vergelijken, dan hebben we gezien dat regeringen de verschillende sectoren hebben ondersteund door ze een subsidie te geven. In Suriname kan dat volgens de overheid niet, omdat we het financieel al slecht hebben. Behalve dat  bepaalde sectoren achteruit zijn gegaan, hebben ook heel veel mensen hun baan verloren. Hierdoor is de armoede ook toegenomen. De avondklok heeft volgens Keerpunt wel voor een economische en sociale achteruitgang gezorgd. Deze lockdown heeft een grote impact gehad op de burger, zoals stress, depressie, werkloosheid, en  toegenomen criminaliteit. Intussen zijn we maanden verder. Het wordt tijd dat de regering al deze zaken goed evalueert en aanpast, want uiteindelijk zullen ze in het voordeel van een ieder moeten zijn. Helemaal geen avondklok lijkt volgens Keerpunt zeker niet mogelijk, omdat de samenleving tot heden bewezen heeft, zich toch  nog behoorlijk onhebbenlijk en onverantwoordelijk te gedragen.

More
articles