SCHORRIEMORRIE

Ons geliefd land heeft momenteel te maken met een enorm veiligheidsvraagstuk, waarbij de angst  bij velen is toegenomen, slachtoffer te worden van misdadigers. Inbraak, straatroof,  gewapende roofovervallen met dodelijke afloop,  het binnendringen van rovers in woningen waarbij  vrouwelijke bewoners  worden verkracht, brandkastkraak bij de vleet, het overvallen van geldtransporten enz.

Allemaal misdrijf waar dagelijks in de media melding van wordt gemaakt en waar zeker de impressie over ontstaat, dat de zaak aan het verergeren is en de politie er geen goed antwoord op heeft. Uit kringen van de politie wordt vernomen, dat er sprake is van onderbezetting, doordat politieambtenaren worden ingezet om hoogwaardigheidsbekleders te beveiligen. Er wordt daarom geroepen naar aanvulling van het KPS en dat er weer een aanzienlijke nieuwe lichting van politieambtenaren moet komen.  De roep om versterking is niet vreemd en zou een oplossing kunnen zijn voor het tekort binnen het KPS, mits die op een juiste wijze wordt uitgevoerd en er niet wederom ruimte wordt geboden, voor de toetreding van criminelen  cq schorriemorrie  tot het KPS, zoals in het recente verleden wél heeft plaatsgevonden. Het is Keerpunt  bekend, dat er opzettelijk criminelen en oud-bekenden van de politie  door tal van fromu’s bij de selectie zijn toegelaten tot het KPS en dat ook leden van de Surinaamse Politie Bond daaraan hebben meegewerkt. Enkele leden van deze lichting, maakten zich eenmaal toegetreden tot het KPS, binnen de kortste keren schuldig aan misdrijf.

De regering en in het bijzonder het ministerie van Justitie en Politie moeten er daarom op toezien , dat indien er wederom sprake is van een nieuwe lichting voor het KPS, er bij de selectie en het antecedenten onderzoek, tal van dubieuze handelingen achterwege worden gelaten en dat integere mensen belast worden met de selectie en toelating tot de opleiding van de sollicitanten. Een verdere bevuiling  van het KPS door de instroom van gespuis met een criminele achtergrond, moet te allen tijde voorkomen worden.

Criminele handlangers van aan de informele sector gelieerde figuren binnen het KPS, moeten absoluut dit keer geweerd worden.  Het KPS is namelijk al zwaar vervuild door  handlagers  van de misdaad, die het land inplaats van veiliger onveiliger hebben gemaakt. Bij zeker één lichting heeft men alles gedaan om schuim uit de maatschappij tot agent van politie te maken en dat mag zeker niet meer gebeuren. Laten we dit wederom toe, dan zijn we echt aan de ‘’wolven’’ overgeleverd.

More
articles