OVER DE PIEK HEEN?

Zoals bekend zitten we als land nog steeds in de vierde golf van de Covid-19 pandemie, waarbij de Deltavariant de meeste slachtoffers heeft gemaakt in de afgelopen maanden en er nog dagelijks tientallen besmet raken en er ook doden te betreuren zijn. Covid-19 discrimineert niet en dus is het niet onmogelijk dat je als individu “any time” besmet kan geraken, door het contact met een drager van Covid-19 of zijn mutant Delta. Een klein licht in de tunnel geeft aan dat  we over de piek van de vierde golf aan het geraken zijn en dat is te zien aan een daling in de dagelijkse besmettingen in vergelijking met bijvoorbeeld de periode van een week geleden. De zogheten ‘’R’’ is ook aan het dalen volgens gezondheidsdeskundigen, belast  met de bestrijding van Covid-19. Mede naar aanleiding van deze statistische gegevens, heeft de overheid besloten voor een periode van tien dagen de avondklok te verruimen van 21.00 uur tot 5.00 uur de volgende dag naar 23.00 uur tot 5.00 uur, ook de volgende dag. Over drie dagen is  de termijn van 10 dagen verstreken en zal de overheid vermoedelijk besluiten of deze verruiming wordt voortgezet, of wederom ingetrokken. Hangt natuurlijk allemaal af van de Covid-19 situatie,. Indien er wederom een verergering in het aantal besmettingen en doden  optreedt, is het meer dan logisch dat de overheid wederom de verscherping zal gelasten.  We zijn in ieder geval gewaarschuwd. Een lid van het Outbreak Management Team, OMT heeft donderdag aangehaald dat we momenteel nog in de vierde golf zitten en dat het niet onmogelijk is, dat we door ons gedrag in een vijfde golf kunnen belanden, nog voor de vierde achter de rug is.  Dit lid wilde daarmede aangeven, dat we de zaak geen moment mogen onderschatten en dat het totaal illusoir is als men ervan uitgaat dat de Covid-19 dreiging achter de rug is. Covid-19 gaat niet weg en zal er altijd zijn. In het gunstigste geval zal Covid-19 uiteindelijk niet meer gezien worden als een dodelijke aandoening, maar dan moeten we ons wél op grote schaal laten vaccineren en aan de MoHaNa regels blijven houden in wat heet de ‘’nieuwe normaal’’. Maar zover zijn we nog lang niet, omdat een groot deel van de samenleving zich nog niet heeft laten vaccineren, waaronder velen die bekend staan als anti-vaxxers en ook hun halsstarrigheid met de dood hebben moeten bekopen. Nabestaanden van deze mensen trachten nu de schuld en of oorzaak van het verscheiden van hun geliefden, te schuiven in de schoenen van de gezondheidszorg,  die onvoldoende en niet liefdevol zou hebben gewerkt,  maar  die zoals bekend al bijna twee jaar,  een verbeten strijd voert om Covid-19, de baas te worden. How low can you get?

Maar ons gedrag maakt ook, dat we Covid-19 nog  steeds niet goed onder controle hebben kunnen krijgen. Het niet willen vaccineren maakt dat de besmettingen niet snel genoeg afnemen en daarbij ook nog bestaat het gevaar dat er nieuwe varianten van het virus ontstaan waarbij ook nog het risico dat de be-staande vaccins niet de beoogde bescherming zullen kunnen blijven bieden.  De verruiming van de lock down  heeft  wel gemaakt, dat  men weer is gaan feesten dat met de “social distancing”  op grote schaal momenteel een loopje wordt genomen en de MohaNa regels worden genegeerd.  Als het werkelijk zo is, dat de politie nu nog meer werk heeft aan het van de weg houden van mensen na 23.00 uur , dan zal de overheid geen keus hebben de zaak weer terug te draaien naar 21.00 uur en dan wel zeker ten rechte. Wat vooral Keerpunt is opgevallen, is dat mensen in bepaalde districten nog steeds ervan uitgaan dat Covid-19 niet bestaat en dat het een complot van het buitenland betreft bepaalde mensen, het leven te benemen. Het zijn deze Surinamers die ervoor zullen zorgen, dat Covid-19 nog vele jaren hier zal huishouden en nog velen het leven zullen laten. De overheid kan onmogelijk tot in het oneindige blijven voorlichten  en oproepen tot het komen vaccineren. Men moet op een gegeven moment wel gaan beseffen, dat de Covid-19 gesel zal blijven en telkenmale de zorg zwaar zal belasten. We hoeven alleen maar te kijken naar wat zich thans in West en Oost-Europa voltrekt, om te weten dat de besmettingen snel weer de lucht in kunnen schieten. Nederland bijvoorbeeld kleurt weer rood en  het kabinet Rutte is genoodzaakt weer tal van maatregelen te treffen, zulks tot groot ongenoegen  van de samenleving en vooral van ondernemers die in de afgelopen bijna twee jaar, zwaar verlies hebben geleden. Maar als je te  maken hebt met een onhebbelijk en ongedisciplineerde samenleving, dan  zal Covid-19 slachtoffers blijven maken. En omdat we door het internationale nieuws de voorbeelden  voorgeschoteld krijgen, van hoe het niet moet en anders kan, zouden wij juist in ons land het anders moeten doen en meewerken  aan al hetgeen de overheid ons voorhoudt. Alleen dan zullen we kunnen gaan naar een nieuwe normaal, waarbij het leven toch een stuk aangenamer zal zijn.

More
articles