Beschermregels publieke functionaris niet gevolgd in zaak ex-governor

“Ik heb vaker verklaard dat de beschermregels naar de publieke functionaris niet in acht zijn genomen. Ik heb enkele even opgenomen om mijn overtuiging te bewijzen”, aldus de gewezen governor Robert van Trikt afgelopen dinsdag tijdens zijn laatste woord. Te beginnen met de Anti Corruptie Wet (ACW) waar wordt gesteld: “Een dergelijke nadelige contractvoorwaarde dient gesteld en aangetoond te zijn door de overheid en/of het Openbaar Ministerie en geen ruimte open te laten voor interpretaties die tot een andere conclusie zouden kunnen leiden. Het in de vorige zin gestelde strekt mede tot bescherming van de publieke functionaris”. Of bij de toetsing van de melding zelf want ook hier zijn conform de wet beschermregels en vereisten aan verbonden (Art.5 lid 1, pagina 38/39): “Aan de melding zelf zijn enkele vereisten verbonden. Bovenvermelde eisen zijn van belang om te voorkomen dat een melding wordt gedaan die enige grondslag mist en slechts bedoeld is om personen of organisaties in een kwaad daglicht te stellen. De bepalingen van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot smaad, smaadschrift of laster zijn in een dergelijk geval onverkort van toepassing. Een van de intake vragen uit het standaardformulier van de ACW luidt: heeft de melder een zuiver persoonlijk geschil met zijn werkgever, zonder dat sprake is van een mogelijke maatschappelijke misstand”. Artikel 6 ACW gaat door: “waarborgen van strikte geheimhouding wederom ter bescherming van de publieke functionaris”.  “Het horen van een publieke functionaris en betrokkenen als procedurele standaard eis van behoorlijk bestuur, dient om hen in de gelegenheid te stellen hun standpunten nader mondeling toe te lichten”. Volgens Van Trikt is niets gebleken van het opvolgen van deze beschermregels voor de publieke functionaris. “Deze zijn gewoonweg genegeerd”.

Integriteit van de Governor

Na het onderzoek dat was ingesteld door de Centrale Bank in opdracht van de ex- minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad werd Van Trikt binnen een week in verzekering gesteld op 6 februari 2020. Hij is al langer dan 642 dagen, meer dan 21 maanden in bewaring. De inverzekeringstelling heeft als grondslag, de integriteit van de Governor van de Centrale Bank en de wettelijke grondslag is op het moment van de inverzekeringstelling artikel 13 lid 1 en 2 van de Anticorruptie wet. Volgens de verdediging ontgaat het de vervolgingsambtenaar, dat de wetgever nadrukkelijk spreekt over het aantonen van corruptie en niet het vermoeden noch over de integriteit van de governor. “Ik ga van huis voor een eerste verhoor betreffende de Centrale Bank als gewezen governor, en kom gewoon weg niet meer thuis en kan niemand informeren, wat er is gebeurd. Dan ook nog in een inrichting geplaatst waar arrestanten geen contact hebben met hun gezin vanwege de coronamaatregelen. En dit al langer dan een jaar”, aldus Van Trikt.

More
articles