Huisartsen monitoren covid-positieven in thuisisolatie niet optimaal

COVID-19 website geeft vertekend beeld

Al een aantal dagen ontbreken op het COVID-19 dashboard, gegevens over covid-patiënten in thuisisolatie. Ook het cijfer van het aantal genezen personen, is niet volledig. Het cijfer heeft slechts betrekking op de mensen die zijn ontslagen uit de ziekenhuizen en KKF. De mensen die ontslagen zijn uit thuisisolatie, zijn niet meegeteld, waardoor het dashboard een vertekend beeld geeft van de situatie. Een aantal patiënten in thuisisolatie heeft aangegeven, dat de monitoring door de huisarts, te wensen overlaat. Er is melding gedaan, dat patiënten hun huisarts op de hoogte stellen, maar dat de huisarts pas uren later reageert en dan slechts aangeeft, dat zij zich twee weken moeten isoleren. Andere patiënten zeggen dat zij geen duidelijke instructies hebben gekregen over wat zij moeten doen indien hun gezondheidstoestand plotseling verslechtert.

“Ik ben inmiddels een week in thuisisolatie en mijn eigen huisarts heeft niet eens één keer contact gemaakt om te vragen hoe het gaat, terwijl ik hem vanaf het begin heb gemeld, dat ik positief ben.

Toen ik hem op de hoogte stelde, kreeg ik als antwoord, dat ik 20 dagen moet isoleren en dan ben ik genezen verklaard. Mijn vraag is: hoe weet BOG dan hoeveel mensen op zo een manier genezen zijn?”, zegt T.M. tegenover de redactie. De situatie rondom het aantal genezen en positieve personen lijkt volgens Rachel L., niet meer te controleren, want zij en haar gezinsleden waren enkele weken terug allemaal positief getest door middel van een sneltest. Geen van haar gezinsleden heeft zich aangemeld bij een huisarts, omdat zij niet zijn verzekerd. Ook zijn ze niet naar het BOG geweest om te swabben. “Voor mij en mijn familie is het goed afgelopen, maar anderen die wel hulp nodig hebben, blijven soms gewoon thuis, omdat de rijen bij de swab posten behoorlijk lang zijn en als je je niet goed voelt, wil je ook niet lang wachten om geholpen te worden. Als je naar het tempo kijkt bij de swabposten, wordt je nog zieker, vandaar dat wij hebben gekozen voor een sneltest”, aldus Rachel.

Huisartsen monitoren gratis

Wij vernemen dat bepaalde huisartsen van mening zijn, dat covid-zorg staatszorg is. Het Staatsziekenfonds (SZF) en Survam vergoeden de huisartsen niet apart voor het verlenen van extra diensten die betrekking hebben op covid-positieven. Naar verluidt, maakt covid-zorg hierdoor ook geen deel uit van het afgesproken dienstenpakket en het abonnementstarief dat wordt betaald aan de huisartsen per patiënt.

More
articles