Onderzoek hoge stroomtarieven gaande

‘Percentage te maken met foutieve meteropnames’

Minister David Abiamofo van Natuurlijke hupbronnen (N.H) heeft onlangs verklaard, dat de hoge stroomtarieven, waarmee de samenleving momenteel wordt geconfronteerd, onderzocht zullen worden. Volgens Abiamofo, heeft een klein percentage van de gemeenschap nu te maken met foutieve meteropnames, omdat er geconstateerd is, dat veel mensen geen verhoging hebben gehad op de stroomtarieven. “Een deel betaalt zelfs minder stroom. Echter zijn we doende de onderzoekingen te plegen”, aldus de bewindsman.

Abiamofo zei, dat de samenleving maanden terug wel al op de hoogte gesteld is, dat de stroomtarieven aangepast zouden worden. “We hebben een paar maanden terug aangegeven aan de samenleving; let erop, ga bezuinigen waar mogelijk, want de aanpassingen van de tarieven zullen binnenkort aankomen”, aldus de minister. Dit omdat de overheid niet langer de 75 procent van de energierekening van de huishoudens kan betalen.

Volgens Abiamofo, zijn de nieuwe tarieven wel al aangegeven. Het basistarief is vast, maar het verbruikstarief om de samenleving tegemoet te komen, is volgens de bewindsman verdeeld in een verbruikstarief 1 en 2. In samenspraak met de partners, heeft de regering zelf voorgesteld 600 kilowattuur als maximum aan te houden. Abiamofo zei, dat we momenteel wel op 800 kilowattuur zitten, waardoor het huishouden bijvoorbeeld nog in aanmerking kan komen voor het verbruikstarief 1. Met dit voorstel wordt er volgens de bewindsman zelfs nog rekening gehouden met een model huishouden, waarbij alle apparaten, inclusief twee airco’s, onder het 800 kilowattuur komen te staan.

“Wanneer het stroomverbruik veel hoger dan normaal ligt, kan er echter niks  voor de verbruiker gedaan worden. Het is dan zo, dat het overgrote deel van de gemeenschap te maken heeft met een extra verbruik van stroom”, benadrukte Abiamofo. Hij is daarom van mening, dat het enige wat er nog gedaan kan worden, is te werken aan ons stroomverbruik. Daarenboven stelde de minister, dat de overheid in principe in zou moeten komen de betalingen van de nieuwe energierekeningen te voldoen.

Stuwmeer

Abiamofo verklaarde, dat we echter wel een geluk hebben, dat wij de mogelijkheid hebben, gebruik te maken van hydro-energie. De bijdrage van hydro-energie, is dat de waterstand in het stuwmeer, aan de hand van het seizoen, tussen 40-48 procent aan elektriciteitsvoorziening schommelt. Er kan volgens Abiamofo dus niet extra energie gehaald worden uit het stuwmeer. Vanwege de bestaande beperkingen, zou de regering dus meer moeten investeren, in de voorzieningen. Daarenbij zouden er ook maatregelen getroffen moeten worden om de waterstand in het stuwmeer zo te benutten om meer energie te kunnen produceren. Abiamofo vertelde, dat de kostprijs van hydro-energie veel lager ligt, dan de thermische, het opwekken met zware dieselolie. “Voor onze energie-mix, uit Afobaka, kunnen we niet meer trekken. We zitten nu al op het maximale. Alles wat we konden trekken aan hydro-energie, trekken we op dit moment al. Gelukkig doen we dat, anders zou de kostprijs van energie veel hoger liggen”, aldus Abiamofo.

More
articles