RAMPZALIGE TOESTAND

Het gaat al zeker 11 jaar bergafwaarts binnen onze gezondheidszorg. We kunnen ons de taferelen nog heel goed herinneren, waarbij de verschillende ziekenhuisdirecties groot alarm moesten slaan bij de regeringen Bouterse, omdat ze maar niet werden betaald door het SZF voor verleende diensten aan patiënten die bij dit fonds waren aangesloten. Hoe vaak hebben medisch specialisten niet gedreigd de dienstverlening aan het SZF stil te zullen leggen, omdat ze al maanden, zo niet jaren, niet betaald waren. Als reactie op deze waarschuwing van de medisch specialisten, werd ze a-nationalisme en asocialiteit jegens de Surinaamse mens voor de voeten gesmeten.  Dan kwam er wel weer een deelbetaling vanwege Financiën van de grond, maar echte verbetering en meer geld voor de zorg kwam nimmer van de grond. En zo bleef men maar aanmodderen en verpauperden de ziekenhuizen steeds verder en was er eigenlijk nooit meer sprake van een gezonde situatie. Hoe vaak moest men niet klagen over het gebrek aan gebruiks- en verbruiksmiddelen in de ziekeninstellingen en dan in het bijzonder in de operatiekamers. Ook voor wat betreft de medicijnvoorziening en verstrekking aan vooral SZF-patiënten, werd het alleen maar slechter. Ook bij de dialysecentra werd de noodklok regelmatig geluid, zelfs recentelijk nog. Had en heeft natuurlijk allemaal te maken met het chronische gebrek aan harde valuta waar de gehele gezondheidszorg voor bijna 100 procent op draait. Door de ontwaarding van de SRD ten opzichte van buitenlandse valuta, werd natuurlijk ook alles duurder en gingen de premies voor ziektekostenverzekeringen ook regelmatig de lucht in. Wie via het SZF een BaZo-kaart had weten te bemachtigen, kon en kan slechts bogen op een minimale ziekenzorg en dat is alleen maar veel erger geworden. SZF-patiënten die hebben het heel moeilijk en krijgen maar al te vaak bij apotheken te horen, dat een bepaald geneesmiddel niet voorradig is, maar als je cash wenst te betalen, wordt er ineens getoverd, en kan het wel afgegeven worden. Maar wie denkt dat de slechtere service binnen de zorg alleen de SZF-patiënten regardeert, heeft zich lelijk vergist. Ook de assuradeuren, drie in totaal, die ziektekostenverzekeringen aan de man brengen, schrappen steeds vaker bepaalde medicamenten, die ze te duur vinden, uit hun klapper en daar moet dan ook keihard voor betaald worden. Wie geen geld heeft, kan bij wijze van spreken, dood gaan. Wat de zaak al zeker anderhalve maand nog veel zorgwekkender heeft gemaakt, is dat de laboratoria in handen van particulieren, niet langer wensen te werken voor de tarieven vastgesteld door het SZF en of worden vergoed door de assuradeuren. Men wil veel meer geld voor labonderzoek voorgeschreven door huisartsen en medisch specialisten. Het SZF wenst of kan momenteel niet meer te betalen en de assuradeuren schijnen een afwachtende houding te hebben aangenomen. We hebben nu te maken met een patstelling, en de onderhandelingen om tot een gewijzigd tarief voor laboratoriumonderzoek te geraken, duren nu reeds  1.5 maand.  Zowel de regering, de assuradeuren als de laboratoriumeigenaren, huldigen zich al enige tijd in stilzwijgen. Ondertussen heerst er een onhoudbare en in veel gevallen rampzalige toestand, waarbij veel mensen geld moeten lenen om een labonderzoek te kunnen ondergaan. Een totaal onacceptabele situatie, waar zowel regering als assuradeuren zo spoedig mogelijk een oplossing voor zal moeten vinden. De oplossing zal ongetwijfeld een verhoging voor deze diensten moeten inhouden. Men moet het zoeken naar een oplossing voor dit knellende vraagstuk niet voor zich blijven uitschuiven, daar is het te ernstig voor. Veel te veel patiënten die een lab-briefje hebben gehad, kunnen, gezien de zwaar opgelopen maandelijkse kosten van levensonderhoud, niet nog eens opgezadeld worden met zware extra kosten voor een medisch onderzoek. Daar moeten de regering en de assuradeuren goed rekening mee houden. Ook de assuradeuren kunnen nu over al afgesloten ziektekostenverzekeringen  geen suppletiebedragen gaan berekenen  voor de verzekerde. Dat zou gewoon als afzetterij worden gezien.  Dat er nu wel een oplossing moet worden gezocht en gevonden, staat buiten kijf.

More
articles