SURALCO-GEPENSIONEERDEN TELEURGESTELD IN REGERING

Volgens het Alcoa-pensioenfonds, heeft elke Suralco-werknemer een acrual rate van 1,5 procent. Dit was het enige percentage dat definitief in 2010 werd gemaakt, dat pensioenbedragen bepaalde en was tevens de laatste wijziging van het plan. Dit percentage bleef ongewijzigd. Maar dit werd nooit doorgevoerd voor de cao-werknemers, ofschoon de directie beloofde dat deze fout hersteld zou worden. Als dit percentage opzettelijk zou worden gewijzigd voor een bepaald doel, zou het pensioenbedrag ook wijzigen en kan de pensioengroei zoals over de afgelopen 25 jaar is gebleken uitvallen. Naast deze afspraken met de ex-werknemers heeft het management het pensioen wel in overeenstemming met dit plan en nog meer privileges geregeld. Voor 1996 was dit percentage reeds rond de 0,5 procent. In 2013 was het met veel moeite gegroeid naar 1,3 procent. Onderhandeling over de pensioenuitkeringen was in principe noodzakelijk. Alles staat reeds duidelijk aangegeven in de pensioenregeling. Omdat het geschil dat handelt tussen een buitenlands bedrijf en Surinaamse burgers, die eens werknemers waren, wordt er ten minste van de overheid verwacht, dat zij zou helpen bemiddelen. De regering van Suriname, doet helaas niets aan deze onredelijke situatie en heeft nog geen echte bijdrage in de zaak. “Wij hebben het verzoek aan de autoriteiten uitgebreid, om met het Suralco-management te praten over de situatie. Maar in plaats van de gepensioneerden te helpen aan een beter pensioen, voert de regering nu nieuwe gesprekken voor mogelijke nieuwe samenwerkingsbanden op het gebied van bauxietexploitaties”, aldus een gepensioneerde. Hiermee willen de gepensioneerden aangeven, dat zij en andere ex-collega’s diep teleurgesteld zijn in de toenmalige en huidige regering, want tot nu toe hebben zowel de vorige als huidige regering, bitter weinig van zich laten horen. Volgens de gepensioneerden werden er altijd verkeerde pensioenen betaald en percentages ingetrokken, die bestemd waren voor de gepensioneerde werknemers. De vraag die zij stelden, was: Waar gaat het verschil naartoe? Is er sprake van pensioenfraude of was het eenvoudig een misbegrip, dat door de jaren heen is verduidelijkt? De Raad van Bestuur heeft deze verschrikkelijke situatie erkend tijdens de onderhandelingen en geeft aan, dat vanaf dat moment de 1,5 procent gevraagd door de vakbond, wordt gehanteerd. Dat verklaarde de raad in 2006 en opnieuw in 2013, maar dat is nooit gebeurd. Deze zaak werd enkele jaren later op de tafel geplaatst en werd besloten door interventie van de intermediaire raad. Naar verluidt heeft het management de uitvoering hiervan echter geweigerd. Het hart van Suriname bloedt, dat de Suralco/ Alcoa-directieleden bestaande uit Surinamers, twee jaar in hoger beroep een juridische strijd voerden om SRD 0,97 centen verhoging op de Suralco /Alcoa koers van SRD 3, 35 voor USD 1,- terug te vorderen van 400 gepensioneerden. De verhoging is aan hen door rechter Clayton Wallerlei in een civiel procesrechtgeschil toegewezen in 2019. De Suralco/Alcoa weigert echter het gelijkheidsbeginsel voor de overige 650 gepensioneerden toe te passen, in de hoop, de zaak te zullen winnen in hoger beroep. Toewijzen van het gevraagde aan de Suralco/ Alcoa betekent dat de gepensioneerden zes jaar aan gelden terug moeten storten, hetgeen een dodelijke injectie voor hen zal zijn. De koersverschillen zijn winst voor de Suralco door de vele devaluaties van de SRD, want USD1 is nu gelijk aan SRD 21. Dat wil zeggen SRD21 – SRD 3,25 = SRD 17,75 op elke dollar van een gepensioneerde uit het pensioenfonds gevestigd in de Verenigde Staten. De huidige situatie bevestigt wat al deze jaren is geschied met het pensioen van de cao-werknemers. Vanaf november 2015, toen de wisselkoers van de Amerikaanse dollar opnieuw door de overheid was veranderd, werden de voordelen niet aangepakt met de nieuwe wisselkoers, zoals het zou moeten. In het laatste kwartaal van 2016 werd Suralco voor de rechtbank onderworpen. In oktober 2015 was de wisselkoers voor een Amerikaanse dollar nog SRD 3,25 voor de Suralco-werknemers. Lonen en alle gerelateerde betalingen worden geïndexeerd. Ook het SRD pensioen dat vanaf het begin wordt betaald tegen de wisselkoers van de Centrale Bank van Suriname en altijd aangepast bij elke devaluatie. Op het moment dat in augustus 2021 de officiële wisselkoers SRD 21.195 werd, ontvingen de gepensioneerden hun pensioen nog steeds tegen de wisselkoers van SRD 3,25 met een aanpassing van 30 procent erop. Een bepaling die door rechter Clayton Wallerlei in een civiel procesrechtgeschil toegewezen werd in 2019 aan het Suralco-management. Degenen die in aanmerking komen, ontvangen ook een betaling met terugwerkende kracht tot november 2015.

Suralco ging daarna onmiddellijk in hoger beroep en stopte de zaak door een reeks vertragingen te verzoeken. Opnieuw heeft Suralco geen argumenten om zijn handelingen te rechtvaardigen. Maar er is tot nu toe geen oordeel en de gepensioneerden raken radeloos.

More
articles