Samenwerking directoraat Sportzaken en bestuursdienst Nickerie een feit

De formele samenwerking tussen het directoraat Sportzaken en de bestuursdienst van Nickerie onder leiding van districtscommissaris Senrita Gobardhan, is een feit. De samenwerking werd op vrijdag 12 augustus bekrachtigd op het districtscommissariaat middels het tekenen van een intentieverklaring en de overhandiging van het Gericht Nationaal Sportbeleid. Directeur Gordon Touw Njie Tjouw die een werkbezoek bracht aan het district, complimenteerde het district met zijn inspanningen om beweging onder de bewoners te stimuleren door onder andere het dagelijks afzetten van een deel van de straten rond het Willemsplein om te wandelen of joggen en de fietstocht op de jaardag van het district. Hij ziet deze activiteiten als een duidelijk signaal dat het district het belang van bewegen inziet voor de gezondheid van de burgers. Hij vroeg ook extra aandacht voor de private partnership gedachte voor het creëren van een win-winsituatie met de private sector van het district.  Voor Gobardhan zijn de verpauperde accommodaties, te weten de indoorsporthal en het algemeen zwembad, een doorn in het oog. Zij hoopt met deze samenwerking een doorstart te maken met de voorbereidingen van de renovatie van beide sportaccommodaties die volgens haar, een belangrijke voorwaarde zijn voor de sportontwikkeling van de totale gemeenschap van het district. Zij staat daarom achter de planmatige aanpak die de sportdirecteur heeft geschetst binnen het decentralisatieproces. Voorts is Gobardhan bereid de resources waarover het districtsbestuur beschikt in te zetten om de sportontwikkeling op gang te brengen, zodra het sein wordt gegeven dat de activiteiten geïntensiveerd mogen worden. Ter stimulering van de activiteiten heeft directeur Touw Njie Tjouw sportmateriaal overhandigd aan de distritscommissaris. De delegatie uit Paramaribo heeft ook een werkbezoek gebracht aan de districtsafdeling om uitleg te geven over het decentralisatieproces en het personeel te bemoedigen om ondanks de precaire financiële situatie en de covid-pandemie, zich in te blijven zetten voor de gemeenschap.  Voorts zijn er bezoeken gebracht aan een aantal organisaties en instanties. Als laatste tussenstop heeft de delegatie een bezoek gebracht aan het Zuster Dankerscentrum voor mensen met een speciale hulpvraag. De beleidscoördinator van Sportzaken, Wilfred Gallant, overhandigde een financiële donatie hetgeen zeer wenselijk was. De overige organisaties hebben allen een sportpakket ontvangen, dat zal worden ingezet voor de doelgroep. In Wageningen is eveneens de situatie bekeken en ook daar zullen sportaccommodaties verbeterd/opgezet worden.

More
articles