Politici over een jaar nieuwe regering:

‘Nog veel werk aan de winkel’

Vandaag is het precies een jaar geleden, dat de regering Santokhi, het roer overnam van de regering Bouterse. Angelic del Castilho (DA’91), Steven Reyme (A20) en bestuurskundige August Boldewijn, blikken terug op wat deze regering binnen een jaar heeft bewerkstelligd. Zij zijn unaniem van mening, dat de regering nog heel veel zaken op orde moet krijgen om de economie wederom op spoor te krijgen. Volgens hen zijn er veel zaken beloofd die binnen een jaar gedaan zouden zijn, maar tot op heden heeft de regering die beloftes nog niet gerealiseerd. De bevolking heeft het nog zwaarder dan een jaar geleden. Ook stellen zij, dat de regering in de volgende fase haar communicatie naar het volk toe moet opvoeren en meer transparantie moet tonen. Boldewijn: ‘’Er is een valse start gemaakt door deze regering, die hen tot nog toe achtervolgt. Ten eerste hebben ze de fout gemaakt om eerst posities te verdelen zonder dat er een regeerakkoord getekend was. Dit was uit vrees dat partijen zouden overlopen naar de NDP. Ten tweede wordt deze regering getypeerd als ‘family and friends’ en als een regering die haar beloftes niet nakomt.”

Boldewijn is van mening, dat de regering kortzichtig heeft gehandeld.

Er is volgens hem geen rekening mee gehouden dat elk te voeren beleid, impact heeft op een ander onderwerp. ‘’Dit is getoond bij de bezuinigingsmaatregelen. De maatregelen die de armoede zouden moeten verminderen, hebben totaal geen resultaat opgeleverd. Die armoede heerst er nog steeds.” Boldewijn zegt dat de regering transparantie beloofd had. ‘’Maar ook dat heeft ze binnen een jaar niet kunnen tonen.’’

Reyme: ‘’Er is wel een positief ding gebeurd in het afgelopen jaar, namelijk dat de regering de wisselkoers nu onder controle heeft. De regering heeft wel een valse start gemaakt, maar ik hoop dat ze de minpunten meeneemt en het in de volgende termijn goed doet. Het schijnt nu wel beter te gaan, echter moet de regering gaan werken aan haar communicatie en transparantie.” Reyme zegt, dat de verzachtende maatregelen van de regering binnen een jaar tijd niet gewerkt hebben. ‘’En iets dat ze moet meenemen, is dat niet alleen het volk moet inleveren, maar ook regeringsleden.”

Del Castilho: ‘’Als we kijken naar hoe die regering begonnen is, de wijze waarop ze bijeen gekomen is, was het al te voospellen dat zaken binnen een jaar niet op orde gesteld zouden worden.” Volgens Del Castilho, is het volk in een moeilijkere positie beland. Een jaar geleden hadden velen het makkelijker.

door Orsilia Dinge

 

More
articles