KPS werkt aan spreiding arrestanten over cellenhuizen

Het Korps Politie Suriname (KPS) werkt aan een goede spreiding van arrestanten over het aantal cellenhuizen. Dit zei korpschef Roberto Prade, de afgelopen week in een tv-programma. ‘’Er heerst momenteel een situatie waarbij de cellenhuizen overbemand zijn’’, gaf Prade aan. In sommige cellenhuizen zou hierdoor sprake zijn van een onhygiënische situatie. Ook zouden de ruimten niet beschikken over voldoende ventilatie. Volgens Prade is dit in strijd met de mensenrechten.

Echter geeft hij aan dat de opdracht reeds is gegeven deze zaken aan te pakken. Ook zullen cellenhuizen die vanwege achterstallig onderhoud niet in gebruik zijn, worden aangepakt. Deze cellenhuizen moeten volgens de korpschef, wederom in gebruik worden genomen, zodat de druk op de overige cellenhuizen wordt verminderd.

Ook de ruimtes waar ambtenaren werkzaam zijn, verdienen volgens Prade de nodige aandacht. Hij geeft aan dat er rapportages zijn uitgebracht waaruit blijkt dat de werkomstandigheden van de politieambtenaren duidelijk verbetering behoeven.

De korpschef ging ook in op de geruchten die de ronde doen dat er sprake zou zijn van een stijging van de criminaliteitscijfers. Dit berust volgens Prade niet op waarheid, gezien de cijfers juist uitwijzen dat er sprake is van een daling. Er is aldus Prade, wel een zekere mate van verruwing. Echter is dit volgens hem ook niets nieuws. ‘’Dit heeft ook in het verleden plaatsgevonden’’, zegt Prade. Hij gaf aan dat de politie er alles aan doet om de plegers van strafbare feiten zo snel mogelijk, aan te houden.

Hoewel Prade tevreden is met de daling van de criminaliteitscijfers, gaf hij aan dat de cijfers voor het aantal opgeloste inbraken wat minder zijn. Volgens hem heeft dit te maken met het feit dat bij inbreken de politie te kampen heeft met een onbekende dader die moet worden opgespoord. “Dit is het geval bij kleine inbraken. Maar bij grote inbraken is het meestal een bepaalde groep die al eerder in beeld is gebracht”, aldus Prade.

More
articles