Sprake van sabotage bij poging verkoop oliebronnen

Vicepresident (VP) Ronnie Brunswijk, kwam onlangs met het voorstel, een deel van de olievondsten vóór de kust van Suriname te verpanden. De VP zei dat de hieruit verkregen gelden gebruikt kunnen worden om het land draaiende te houden en de noden van de bevolking te verlichten. De VP gaf aan dat hij dit voorstel besproken heeft met president Chandrikapersad Santokhi en die heeft volgens hem aangegeven, dat hij wel openstaat voor deze optie. De jurist Antoon Karg zegt dat de vorige regering ook met dit voorstel kwam. Dat werd toen afgekeurd door de toenmalige oppositie. “De huidige coalitie heeft dit voorstel als oppositie afgekeurd, toen dit voorstel gedaan is door de vorige regering. Het volk had het toen ook moeilijk. Tot nu toe is de vicepresident in alles ondersteund door de president. Dus het is duidelijk een idee wat deze regering serieus overweegt. De vraag is dus of men begin 2020 bezig was met partijpolitieke sabotage of dat men medio 2021 zich schuldig maakt aan partijpolitieke hypocrisie”, aldus Karg.

De regering Bouterse probeerde nog vlak voor de verkiezingen van 25 mei 2020 te onderhandelen met het Chinese CNOOC International, over eventuele participatie in de aardolieoperaties in het offshore zeegebied. Op 24 februari 2020 liet het bedrijf CNOOC officieel weten, dat het belangstelling had voor het offshore gebied van ons land en heeft daarbij een concept-intentieverklaring aangeboden.

Dit blijkt uit een brief d.d. 17 maart 2020 van Keith Henderson, Vice President International Developments van CNOOC, aan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. De redactie van De West heeft toen de voormalig CEO van Staatsolie, Rudolf Elias, in die periode gevraagd of het bedrijf überhaupt overwoog om deze gesprekken te voeren en hij reageerde als volgt:  “De brief van 16 maart, hebben wij op 18 maart beantwoord. Staatsolie verkoopt niets. Staatsolie gaat voor de shallow offshore een transparant proces opzetten voor het uitgeven van joint ventures en alle onderhandelingen die onder andere CNOOC heeft gedaan met andere instanties als Staatsolie, hebben geen enkele waarde. Het besluit dat we niets verkopen, wordt geruggesteund door onze aandeelhouder”, zei Elias in 2020.

De regering Bouterse heeft tijdens zijn bewind meerdere malen getracht om de directie van Staatsolie over te halen, investeringen van buitenlandse bedrijven toe te laten in Blok 58 vóór de kust. Suriname heeft inmiddels meerdere significante olievondsten gedaan, waarbij Staatsolie een deelname heeft van minimaal 20 procent. Elias stelde toen, dat de enige partij die conform de wet daarover kan onderhandelen, Staatsolie is. “Niet de minister van Financiën en ook niet de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, kan onderhandelen hierover. Blok 58 is momenteel voor de volle 20 procent van Staatsolie en niet van de Staat Suriname. Staatsolie is niet van plan om Blok 58 of een deel daarvan te verkopen, verpanden of als onderpand weg te geven. Staatsolie alleen kan de 20 procent verpanden, maar daarvoor moeten Agnes Moensi-Sokowikromo Finance Director en de huidige CEO, voor tekenen en dat gaan zij niet doen”, aldus Elias.  Van alle kanten is er belangstelling voor Blok 58. “Alleen via Staatsolie is verkoop mogelijk”, aldus Elias in 2020.

More
articles