Winkelprijzen zullen 7% tot 10% stijgen

‘Loslaten wisselkoers compleet disaster, laat ingegrepen’

Vandaag, maandag 7 juni, is de wisselkoers losgelaten. Als gevolg hiervan zal ook de douanekoers van SRD 14.29 voor de US-dollar, omhooggaan. Het loslaten van de wisselkoers was één van de eisen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Vooral omdat de meeste winkelprijzen tot stand komen door de douanekoers, wordt gevreesd dat er sprake van prijsopdrijving zal zijn. In het kader hiervan, hield de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, een presentatie waarbij hij aangaf, dat de prijzen in de winkels zullen stijgen. Volgens hem zal de prijsstijging 7% tot maximaal 10 procent bedragen. Hij voegde eraan toe, dat dit niet voor de basisgoederen geldt.

Volgens Acharbersing, zullen de Economische Controle Dienst (ECD) en de Belastingdienst verscherpte controles bij importeurs en leveranciers van basisgoederen uitvoeren, waarbij zal worden nagegaan of de vastgestelde prijzen van deze goederen worden gehanteerd en de verkopen administratief juist worden verantwoord. Ook zal er na- en verbandcontrole plaatsvinden van de financiële administratie.

NPS-parlementariër Ivanildo Plein, zegt desgevraagd, dat het loslaten van de koers een ‘’compleet disaster’’ wordt. Volgens hem moest de koers eerder losgelaten worden. ‘’Daarbij zouden de prijzen toch nog stijgen, maar niet zo drastisch als nu.” Plein vindt dat de regering te laat heeft ingegrepen. Hoewel de ECD bekend heeft gemaakt dat er verscherpte controles plaats zullen vinden, vraagt Plein zich af hoe effectief dit zal zijn. ‘’Ik heb wel goede hoop, dat de controle kan werken. Maar dat het niet effectief is”, zegt Plein.

Naast de winkelprijzen die als gevolg van de koers omhoog zullen schieten, voorspelt Plein dat ook de koopkracht drastisch zal afnemen. Plein: ‘’De winkellier zal in het begin wel voordelen aan prijsopdrijving hebben, maar dat is maar voor korte duur, want na gelang van tijd, zal de consument zich de producten niet meer kunnen permitteren. Niet omdat de consument niet wil, maar omdat hij niet meer in staat zal zijn het product te kopen, omdat het te duur is.” Ofschoon de minister van Financiën heeft gesteld dat de basisgoederen niet onbetaalbaar zullen worden, zegt Plein dat ook niet iedereen daarmee is geholpen. ‘’Wat zij ‘basis’ noemen, is niet voor eenieder basis. Erger nog, niet iedereen wil een nieuw merk uitproberen, omdat het nieuwe merk in sommige gevallen niet de waarde heeft van het product dat ze gewend zijn.”

Tot slot stelt Plein voor, dat de regering overgaat tot een gedecentraliseerd beleid, waarbij iedereen in één keer geholpen wordt. De controle naar prijsopdrijving moet volgens Plein, geen taak zijn van de overheid. ‘’Men moet een onafhankelijk orgaan belasten met de controle.  Controleren door de overheid zelf, kan corruptie in hand werken.” Plein zegt, dat er een nieuwe manier van controleren ingelast moet worden om prijsopdrijving te kunnen aanpakken. “Elk product dat bijvoorbeeld geïmporteerd wordt, moet een code krijgen. Aan de hand van zo’n code, kan gecontroleerd worden wanneer en tegen welke koers het product is binnengehaald. Met kan geen overbodige winst maken op het product en op deze manier wordt de consument tegen prijsopdrijving beschermd”, aldus Plein.

door Orsilia Dinge

 

More
articles