Ambtenaren komen in aanmerking voor salarisaanpassing

‘Ook minimumloon voor particulieren moet aangepast worden’

President Chandrikapersad Santokhi heeft onlangs meegedeeld, dat in het Herstelprogramma is opgenomen, dat de regering alle ambtenaren tegemoet zal komen met een salarisverhoging van 25 procent. Evenwel zal het niet gaan om 25 procent, maar om vaste bedragen die uitgekeerd zullen worden als een toelage, waarbij de onderste lagen werkelijk erop vooruit zullen gaan. Grootverdieners bij de overheid zullen niet in aanmerking komen.

Robby Naarendorp, ondervoorzitter van de vakcentrale C-47, zegt desgevraagd dat de aanpassing op het salaris niet slecht zal uitpakken. Naarendorp juicht het toe, dat de regering heeft afgezien van percentages. ‘’Vaste bedragen zijn beter, omdat de ambtenaren in hogere schalen bij de 25 procent, ook in aanmerking zouden komen. Omdat het salaris van hen al hoog is, zouden ze in percentages meer dan de mensen in lagere schalen verdienen. En dat kan niet, dus het is goed bedacht, dat men vaste bedragen zal uitkeren”, aldus Naarendorp.

Volgens hem, is dit een goede stap van de regering, echter moet de particuliere sector niet over het hoofd gezien worden. Naarendorp benadrukt, dat ook het minimumloon aangepast moet worden. Vooral omdat mensen die in dienst zijn van particuliere bedrijven, vaak niet in aanmerking komen voor toelage, vindt Naarendorp dat er ook voor die groep iets gedaan moet worden. ‘’Men moet nagaan of het minimumloon voor de sector nog valide is, want zij komen niet aanmerking voor bepaalde toelages. Ook moet men nagaan, hoe de belastingschijven aangepast kunnen worden. Het voorstel hiervoor is reeds bij de Loonraad”, zegt Naarendorp.

De president heeft ook aangekondigd, dat er per eind juni een koopkrachtversterking gegeven zal worden. Naardendorp vindt de begeleidende maatregelen goed, maar hoopt niet dat het bij deze ene keer blijft. ‘’Dit is om de ontstane situatie bij te benen, maar men moet niet alleen hierbij blijven. De regering moet step by step blijven monitoren en periodiek inkomen wanneer het te zwaar wordt voor de samenleving. Vooral om grote schokken te voorkomen, moet het leven draaglijk zijn.’’ Naarendorp voegt eraan toe, dat overleg met de vakbeweging niet mag ontbreken.

-door Orsilia Dinge-

 

 

More
articles