Ramadhin waarschuwt zogeheten covid-vaccin misleiders

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, arts Ruben Del Prado, en arts Louise Akrum, hebben de afgelopen zaterdag tijdens een Zoom conferentie, de geestelijke leider Steve Meye, voedseltechnoloog Ricky Stutgard en natuurgenezer Richard Cullimore, opgeroepen te stoppen met het verspreiden van onwaarheden over het COVID-19- vaccin “Als minister roep ik u namens de regering op, te stoppen met schadelijke en onjuiste informatie naar de samenleving toe, anders zijn wij genoodzaakt, artikel 7 lid 3 van de wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand op u toe te passen”, aldus Ramadhin.

De minister verklaarde, dat zoals in de rest van de wereld, er ook in Suriname mensen zijn die hun eigen mening hebben, het niet eens zijn en anderen proberen te overtuigen om het COVID-19-vaccin niet te accepteren.

Volgens Ramadhin zijn er in Suriname momenteel drie personen die zich bezig houden, de vaccinatiecampagne te ondermijnen. “Men is doende de gemeenschap te misleiden, door leugens over ontwikkelingen, die misschien enige kennis van zaken hebben, maar niet gerelateerd zijn aan wat men presenteert, te verspreiden”, zei Ramadhin. Vervolgens zei hij, dat er in Artikel 7 lid 3 van de wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand, opgenomen is dat er tegen personen, die misleidende informatie verspreiden, die niet bevorderlijk is voor de bescherming van de volksgezondheid en burgers, tegen deze personen stappen en maatregelen genomen kunnen worden. “De regering zal hierbij niet aarzelen op te treden. Ter bescherming van de gezondheid van de burgers, zijn wij daartoe gerechtigd stappen en maatregelen te ondernemen”, benadrukte Ramadhin.

Ramadhin vertelde, dat hij ook geconstateerd heeft, dat het dagblad Times of Suriname, de afgelopen week bekend heeft gemaakt, een zelfonderzoek in te stellen naar de vermeende negatieve effecten van de COVID-19-vaccinatie. De minister is echter oneens, dat een krant zich gaat bezighouden met medische zaken. “Met welke deskundigheid en welke verantwoordelijkheid, stelt de krant onderzoekingen in? Het is onverantwoord, dat een krant zich bezighoudt met het onderzoek naar the ‘first effects’ na immunisatie”, stelde Ramadhin.

Daarenboven stelde Ramadhin dat er wereldwijd genoeg overtuigend bewijs en indicaties zijn, dat nu al 2 miljard vaccinaties toegediend zijn. Vaccinatie is volgens hem dus een must. Ramadhin haalde voorts aan, dat bij landen die meer dan 50 procent gevaccineerd hebben, er nu al een redelijke daling van infecties is. “Als wij naar de ontwikkelingen in de wereld kijken, zien wij dat de vaccinaties momenteel enige aanvulling geven aan de MoHaNa-maatregelen en andere public health interventies. Het is de enige duurzame oplossing die zal helpen het virus onder de knie te krijgen en weg te drukken”, stelde Ramadhin.

Volgens Ramadhin, wil de regering de gemeenschap heel graag beschermen en verplicht ze niemand het vaccin te nemen. ”Maar voor de mensen die het vaccin niet willen, if yu no wan ing, no tek ing, maar no bruya trawan ede. Kom niet met leugens en misleiding”, aldus Ramadhin.

More
articles