Politie wil ziektekostenverzekering SZF niet meer

De politieambtenaren willen de ziektekostenverzekering van het Staatsziekenfonds (SZF) niet meer. Dit zei Sergio Gentle, penningmeester van de Surinaamse Politiebond (SPB), gisteren in het tv-programma In de Branding. Gentle legde uit dat in 1982 tussen de Staat Suriname, de politiebond en het ministerie van Justitie en Politie (JusPol), een overeenkomst was bereikt waarbij vrije geneeskundige behandeling voor de politie is bekrachtigd. In 1995 werd de overeenkomst wederom bekrachtigd. In de overeenkomst was opgenomen dat de politie recht heeft op algehele vrije geneeskundige behandeling. Echter worden er in de praktijk allerlei excepties opgeworpen wanneer de politie van dit recht gebruik wil maken. “Dan moet je betalen voor een tweede scan of fysiotherapeutische behandeling. Men moet telkens geld neertellen, terwijl er is afgesproken dat die zaken zouden worden gedekt”, stelde Gentle.

Het probleem doet zich al heel lang, namelijk 15-20 jaar, voor. Volgens Gentle zijn er zelfs gevallen geweest waarbij de SPB moest interveniëren om te voorkomen dat mensen in ernstige problemen zouden geraken. “We moesten uiteindelijk zelf achter het ministerie van Justitie en Politie en Volksgezondheid gaan, omdat politieambtenaren zelf niet in staat waren om in hun zak te gaan en te betalen voor medische kosten, terwijl zij recht hebben op algehele vrije geneeskundige behandeling.” Gentle deelde mee dat de gevallen waarbij de politiebond moest interveniëren, bekend zijn bij de autoriteiten, maar dat de bond desondanks toch meerdere malen brieven heeft geschreven naar de werkgever. Het probleem zou volgens Gentle al vorig jaar november-december opgelost moeten zijn, maar op de een of andere manier, werd er gedraald waardoor een oplossing uitbleef.

De regering heeft na de laatste algemene ledenvergadering van de politiebond op 7 mei, besloten om een meeting te arrangeren tussen de SPB, het SZF en een vertegenwoordiger van het ministerie van JusPol. Deze vergadering is volgens Gentle niet van een leien dakje is gegaan. “Het was een korte vergadering, omdat het SZF vond dat zij niet onder die omstandigheden zouden deelnemen aan de vergadering”, zei Gentle. Hij legde uit dat er een agenda was voor de vergadering, maar toen het tijd werd voor de politie om te spreken, werd zij elke keer geïnterrumpeerd. Gentle is van mening dat het het SZF zou sieren als het dat inleidend gedeelte van het gesprek anders had gevoerd. “Als zorgverzekeraar weet je wat de verplichtingen zijn. Overeenkomsten strekken partijen tot wet, dus zou het ze sieren om te zeggen dat een aantal dingen verkeerd zijn gegaan en te kijken hoe de problemen op te lossen. Nadat de orde naar hun mening was verstoord en twee mensen die aan tafel zaten, waren opgestaan, heeft de SPB aangegeven, dat als dit de manier is, dan gaan we ook vertrekken”, stelde Gentle. Hij gaf aan dat als zaken verkeerd gaan en afspraken niet worden nagekomen, de politiebond de vinger op de zere plek zal houden. Het verloop van het gesprek zal vandaag in een algemene ledenvergadering aan de overige leden van de bond worden voorgehouden. Volgens Gentle wil de politie het SZF niet meer en is elke andere zorgverzekeraar een betere optie dan het SZF

More
articles