ZONDER TOTALE LOYALITEIT EXIT

Minister Diana Pokie op het departement van GB, gaat volgens een melding, deze week met verlof en daarna met ontslag. De bewindsvrouwe die voor de politieke partij ABOP de portefeuille bekleedde, moet voor tot nog toe onbekende reden het veld ruimen. De afgelopen week werden er vooral via de sociale media tal van beschuldigingen geuit tegen mevrouw Pokie en schroomde men zelfs niet te stellen, dat ze behoorlijke bedragen had aangenomen om een Chinees van een enorme houtkapconcessie te voorzien. Ook zou Pokie hebben geweigerd, Leo  Brunswijk aan een concessive van enkele honderden hectare te helpen. Leo Brunswijk is de broer van de huidige vicepresident Brunswijk. Hoe het ook zij, Pokie wordt momenteel door de politieke partij ABOP door het slijk gehaald. Waarom ze eigenlijk weg moet, is ons nog niet duidelijk. Er zal een onderzoek worden ingesteld door een niet onafhankelijke commissie. Dat staat nu reeds vast.  En juist daarom heeft mevrouw Pokie een advocaat in de arm genomen om te bewerkstelligen dat mensen die belast zullen worden met  het onderzoek of ze nu wel of geen onoorbare handelingen heeft gepleegd, zulks zullen doen zonder beïnvloeding vanuit de politieke partij ABOP. Pokie zal dan wel geen minister blijven, maar voor haar is het van be-lang dat haar naam geen ongepaste be-smeuring vanuit ABOP ondergaat. Het is ook bekend dat de politieke partij ABOP met oorsprong uit beneden Marowijne en wel het gebied Cottica, Moengo, Moengotapoe en misschien ook wel Albina, haar stemmenwinst in Brokopondo te danken heeft aan de inzet van mevrouw Diana Pokie. Het moet ook voor de ABOP-leiding duidelijk zijn geworden, dat Pokie grote steun heeft onder het electoraat in Brokopondo en de Saramaccaanse Marronstam. Haar  als minister  verwijderen zonder daarvoor een gegronde reden aandragen, wordt dan ook vanuit Brokopondo als een vijandige daad gezien jegens het Saramaccaanse electoraat dat op 25 mei 2020, op de partij ABOP heeft gestemd en deze partij een zetel heeft opgeleverd. De boosheid vanuit de Sara-maccaanse zijde  was dan deze week niet van de lucht en zal in de toekomst bij verkiezingen, zeker niet in het voordeel van ABOP en haar voorzitter werken. Tot op heden kan zeker niet door Keerpunt worden vastgesteld, wat Diana Pokie zo fout heeft gedaan dat ze na nog geen jaar, ineens in ongenade is gevallen bij de partij en dat ze zo resoluut haar biezen mag pakken. In ieder geval heeft zeker één wetgever van ABOP al aangegeven, het zeer onelegant te vinden dat Pokie op deze wijze wordt bejegend en zo schandelijk wordt weggewerkt zonder dat men openlijk stelt wat het partijlid fout zou hebben gedaan. Voor ingewijden is het inmiddels wel zeer helder geworden dat mevrouw Pokie gedwongen wordt haar portefeuille ter beschikking te stellen, omdat ze niet naar de pijpen van de hoogste leiding van de partij wenst te dansen door handelingen te plegen die haar tegen de borst stuiten. Brunswijk en zijn partijleiding balanceren door Pokie nu politiek uit te schakelen, op een heel fijne draad waar ze zeker in de toekomst vanaf zullen kunnen vallen. De Saramaccaanse gemeenschap heeft ABOP nu wel voor een groot deel tegen de haren in gestreken en dat is al duidelijk op sociale media tot uiting gekomen. Er kan daarom in deze kwestie zeker gesproken worden over een pyrrusoverwinning van de groep Brunswijk tegenover een heel grote stam uit een andere regio van ons geliefd Suriname. We moeten wel hopen dat de gemoederen niet nog meer verhit zullen geraken in de komende weken en maanden. Uit alles blijkt nu dat ABOP een autocratische leiding heeft en dat heeft niets te maken met democratie en haar beleving, en daar kan alleen de kiezer uiteindelijk een stokje voor steken, om de democratie binnen politiek Suriname, wederom goed tot wasdom te doen geraken. Want wat nu gebeurt, is gewoon dictatuur binnen zeker twee politieke partijen.

More
articles