HAUSIL SPANDE SAMEN MET HOEFDRAAD

Tegen Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs, werd afgelopen dinsdag door het Openbaar Ministerie (OM), vier jaar geëist en een boete van SRD 100.000 subsidiair. Hausil wordt er specifiek van verweten steeds in het belang van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, te hebben gehandeld. Ondanks het feit dat Hausil gedurende meerdere strafzittingen had verklaard dat zij niet van alles op de hoogte was, waaronder de transacties betreffende de koop van de ‘overheidspanden’, was de officier van justitie, Cynthia Klein, niet overtuigd. Klein merkte tijdens haar requisitor op, dat Hausil misbruik heeft gemaakt van haar positie als juridisch directeur en dat zij zich samen met Hoefdraad en ex-governor Robert Gray van Trikt, schuldig heeft gemaakt aan verschillende strafbare feiten in strijd met de Bankwet en daardoor bewust monetaire financiering heeft bevorderd. Hausil heeft tot het einde elke betrokkenheid ontkend en stelde, dat zij niet op de hoogte was van betalingen van overheidspanden die gekocht zijn en ook niet van de verschillende overeenkomsten die de moederbank was aangegaan met het Belgische adviesbureau Clairfield. Volgens haar betrok de ex-governor haar in veel zaken niet en hield hij bewust informatie achter, ook stond hij niet open voor haar adviezen. Naar aanleiding van de verdediging van Hausil heeft de officier van justitie in haar bewijslast aangehaald, dat er verschillende e-mailbrieven van Hausil en getuigenverklaringen zijn, die het tegendeel bewijzen. Keerpunt volgt de zaak van de Centrale Bank al vanaf het begin en heeft ook het proces-verbaal mogen inkijken, daarom zijn wij van mening, dat Hausil altijd op de hoogte was van elke transactie, gezien haar functie binnen de Bank. Ook zijn wij van mening, dat vanwege haar ‘goede werkrelatie’ met Hoefdraad, zij zelfs meer wist dan de toenmalige governor Van Trikt, waardoor zij eigenlijk eerder aan de bel kon hebben getrokken, zodat zaken niet in het nadeel van de moederbank werden afgehandeld. Daarom zijn wij het volkomen eens met de officier van justitie, dat Hausil structureel heeft samengewerkt met Hoefdraad, Van Trikt en Ginmardo Kromosoeto, ex-directeur van de Surinaamse Post-paarbank. Klein heeft Hausil ook ervan verweten, dat zij als lid van de Centrale Landsaccountants-dienst (CLAD), allang wist dat er een onderzoek liep tegen Kromosoeto en toch met hem heeft samengespannen voor de verkoop van de overheidspanden. Klein stelde ook, dat Hausil als jurist, goede juridische adviezen naast zich neer heeft gelegd. Keerpunt kon het niet beter hebben verwoord en is daarom vanaf het begin zeer kritisch geweest ten aanzien van deze zaak, want ook tijdens de strafzitting in het Tweede Kanton heeft rechter Maytrie Kuldipsingh, Hausil in april voorgehouden, dat er bewijsstukken zijn waaruit blijkt dat zij zich schuldig zou hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti-corruptiewet. Hausil ontkende telkenmale, dat zij betrokken was bij de transacties van de overheidspanden. Zij zei pas later bij de 2e tranche geïnformeerd te zijn geworden. Zij verklaarde dat ze pas achteraf betrokken was geworden, toen er geen overdracht kon plaatsvinden. Zij zei zeer verbaasd te zijn over de uitbetaling, want zij dacht dat het ging om een schuldverrekening. Zij verklaarde dat de uitbetaling van de 1e en 2e tranche van de panden, buiten haar om is gebeurd. De enige persoon die opdracht kon geven voor uitbetaling, aldus Hausil, was de toenmalige governor. Hij kreeg de opdracht van Hoef-draad. Volgens verklaringen van Van Trikt, was Hausil wel bekend met de transactie van de panden vanwege haar taakstelling als hoofd van de afdeling Legal Compliance & International Affairs binnen de moederbank.

More
articles