Rusland over kwestie Pokie-Abop:

‘Zo snel mogelijk besluit nemen op basis van feiten’

Gregory Rusland, voorzitter van de NPS tevens coalitiepartner, heeft kennisgenomen van de problemen die spelen rond minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer en de top van de Abop. Rusland zei gisteren in het programma ABC Aktueel, dat ook hij geconfronteerd is met diverse zaken via de media en sociale media. “Ik vind het heel jammer. Ik vind dat we op dit moment dit soort zaken niet nodig hebben. Suriname is in serieuze problemen. We zijn bezig met een IMF-traject met grote consequenties als wij dat traject ingaan. We zitten met een covid-probleem dat erger schijnt te worden. Deze situaties houden ons alleen maar op”, stelde Rusland. Hij gaf aan dat het benoemen en ontslaan van ministers, een taak is van de president volgens de grondwet en dat de president wijs moet handelen in deze situatie. Dit omdat er zoveel informatie wordt doorgespeeld. Volgens Rusland is het belangrijk dat er onderzoek komt en dat de feiten op tafel komen om een besluit te nemen. Over de authenticiteit van de informatie zei Rusland dat we nu in een digitale periode leven, waarbij het gemakkelijk is om zaken te vervalsen. Dat is de reden waarom hij geen conclusie wil trekken op basis van documenten die hij is tegengekomen op sociale media. “Niet alles hoeft te kloppen. We horen dat de minister een aantal zaken heeft gedaan die niet door de beugel kunnen. Aan de andere kant horen we dat de minister conform heeft gehandeld. Er is onderzoek nodig en als blijkt dat zij conform heeft gehandeld, moeten we ervoor zorgen dat de minister niet onnodig in een kwaad daglicht gesteld moet worden. Nu is het te vroeg om een definitief oordeel te geven over deze kwestie”, zei Rusland. Volgens de NPS-voorzitter is de kwestie van de minister begonnen als een interne kwestie binnen de Abop die met de president besproken kon worden.

Er is ook een gesprek geweest tussen de president en de vicepresident. Over de mededeling dat er een gesprek is geweest met de politieke top, verduidelijkte Rusland dat er een verschil is. “We hebben een regeringstop, daar zitten de president en de vicepresident in. Over de politieke top kan er verwarring ontstaan. De andere voorzitters zitten ook daarbij, maar niet alle issues worden in de coalitietop besproken, en deze issue niet in dat breed verband besproken, omdat het een interne zaak van de Abop was. Nu merken we dat de zaak een andere wending neemt, omdat zaken naar buiten komen die de hele gemeenschap bezighouden. Nu is er wel een moment gekomen dat van onze kant uit, gevraagd zal worden om deze kwestie in de coalitietop te bespreken”, stelde Rusland.

Hij vindt het jammer dat dit nu gebeurt, omdat de regering zich nu volgens hem, zorgen zou moeten maken over de maatregelen die getroffen moeten worden om de economie op spoor te krijgen en de consequenties die de maatregelen zullen hebben voor het totale volk, vooral voor de mensen aan de onderkant van de ladder en de middenklasse. “Die gaan het het meest voelen. We moeten ons concentreren op hoe die groepen zo goed mogelijk op te vangen en dan kan je dit soort zaken niet hebben, want het leidt af.” Rusland vindt het vooral jammer dat de zaak nu zoals hij zegt, ‘’op de etnische toer’’ wordt gebracht. De leiding van het land moet daarom volgens hem, zo snel mogelijk transparantie brengen in de zaak en de juiste besluiten nemen. “Daarna moet er hard gewerkt worden om de eenheid te bewaren tussen etnische groepen. Alleen zo kunnen we grotere issues te boven komen”, aldus Rusland.

More
articles