Brunswijk belooft samenleving te informeren over lappen grond

(foto: Ivan Summerville)

Diverse media hebben vandaag gemeld dat vicepresident Ronnie Brunswijk op 20 januari 2021, grote lappen grond heeft gehad. Zo zou een terrein van 60,391 hectare aan hem zijn toegekend voor het uitoefenen van landbouw. Dit terrein is in grondhuur uitgegeven voor de periode van 40 jaar. Ook is een perceelland van 237,14 toegewezen aan de Stichting Woningbouw Coöperatie Marowijne voor toeristische doeleinden. Nadat de stichting om bestemmingswijziging heeft gevraagd in oktober vorig jaar, wordt het terrein voor de duur van 40 jaren uitgegeven voor landbouw. Beide terreinen liggen in Moengo. Volgens het document zijn de stukken getekend door minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer, die nu beschuldigd wordt van het weggeven van duizenden hectares aan een Chinese ondernemer. Brunswijk heeft naar aanleiding van de berichten, op zijn Facebookpagina een verklaring geschreven, waarin hij belooft om binnen afzienbare tijd, de gemeenschap zo omstandig mogelijk te informeren over deze kwestie. “Ik weet dat het volk antwoord verwacht met betrekking tot berichten als zou ik grote lappen grond hebben aangevraagd tijdens deze zittingsperiode. Niets is minder waar en het is jammer te moeten constateren, dat men willens en wetens een verkeerde draai wil geven hieraan”, zei Brunswijk. Volgens hem zijn er grotere problemen in het land waarop de regering zich moet concentreren.

Brunswijk heeft inmiddels een reactie gegeven aan Starnieuws. Daarbij geeft hij aan dat de terreinen reeds in 2014 waren aangevraagd en dat het hele proces doorlopen is. Volgens Brunswijk heeft hij ook de bereidverklaring ontvangen, maar nog geen formele beschikking. De beschikkingen zijn volgens hem door Pokie ondertekend. Over de stichting waarvan hij vanaf de oprichting de voorzitter was, zei hij dat hij de stichting heeft overgedragen aan zijn vrouw toen hij vicepresident werd. Brunswijk benadrukte, dat hij niet aan Pokie een terrein heeft gevraagd.

More
articles