Pokie weigerde Brunswijk grote stukken grond toe te wijzen

De minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Diana Pokie, is sinds afgelopen woensdag met verlof. President Santokhi heeft een onderzoekscommissie ingesteld, om na te gaan, of er zich daadwerkelijk onregelmatigheden op het ministerie hebben voorgedaan, zoals Pokie wordt verweten. Wij vernemen, dat deze zaak persoonlijk ligt en wel bij de gebroeders Leo en Ronnie Brunswijk en dat dit de reden is waarom de ABOP-top Pokie weg wil hebben.

Uit betrouwbare bron hebben wij voorts vernomen, dat Pokie onlangs heeft geweigerd de ABOP- topper Leo Brunswijk grote lappen grond toe te wijzen. De ABOP-leiders hebben vervolgens daarom naar redenen gezocht om haar weg te kunnen werken. Pokie heeft eerder zelf aangegeven, dat ministers worden bedankt wanneer ze hebben gestolen of grote lappen grond aan familie en vrienden gegeven, buiten de wettelijke regels om.  Volgens geraadpleegde juristen, heeft Pokie binnen haar ministeriële bevoegdheden gehandeld met betrekking tot de uitgifte van de houtconcessies, waarover ze nu onder vuur ligt. Het gaat hierbij niet om het uitgeven van nieuwe concessies, maar om correcties die ze heeft gepleegd op door haar voorganger Mike Noersalim uitgegeven houtconcessies. De lappen grond van 27.950 hectare en 19.800 hectare in Sipaliwini, waren op 15 juli 2020, één dag vóór zijn aftreden als minister ad interim van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer door Noersalim uitgegeven aan de GH Timber Company.  Naar verluidt, is dit in grote haast door de vorige regering gebeurd om nog te kunnen plunderen, hierbij zijn er deze fouten gemaakt door Noesalim. Wij vernemen daarbij, dat Noersalim op 14, 15 en 16 juli, nog heeft geprobeerd zaken door te drukken door verschillende mensen, terwijl de toenmalige regeerders wisten dat zij moesten overdragen aan de volgende regering. Kortom, er werden fouten gemaakt in de toewijzingsbeschikking en er werd in de stukken ook gebruik gemaakt van een verkeerd lettertype. Het MI-Glis heeft de belanghebbende van de concessie hierop geattendeerd, en dat de registratie vanwege die tekortkomingen niet mogelijk was.

Het bedrijf dat bij KKF staat geregistreerd als GH Timber Company, werd vervolgens verwezen naar het ministerie om de geconstateerde fouten te corrigeren. Minister Pokie op haar beurt heeft na juridisch advies te hebben ingewonnen, de fouten gecorrigeerd en op 12 november vorig jaar de rechthebbenden voorzien van een deugdelijke toewijzingsbeschikking. Hierdoor kon de belanghebbende alles registreren bij het MI-Glis. Deze handeling, wordt Pokie nu niet in dank afgenomen door leden van ABOP en eisen daarom haar ontslag.

Grote lappen grond

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft volgens documenten op 20 januari van dit jaar grote stukken grond toegewezen gekregen. Het gaat hierbij om 60,391 ha, die aan hem werden toegekend en een perceelland van 237,14 ha ten behoeve van de Stichting Woningbouw Coöperatie Marowijne. Samen gaat het om ruim 297 ha grond, waarvan die zijn gelegen te Moengo opweg naar Albina. Uit de documenten is af te lezen, dat de beschikkingen zijn getekend door de minister Pokie. Nadat deze documenten in de publiciteit kwamen, heeft Brunswijk gereageerd op Starnieuws over de lappen grond die hij en de Stichting Woningbouw Coöperatie Marowijne hebben gekregen. Hij zei dat de terreinen allang waren aangevraagd in 2014 en dat het gehele proces is doorlopen. Volgens Brunswijk had hij de bereidverklaring ontvangen, maar de formele beschikking niet. “Ik heb minister Pokie geen terrein gevraagd. Ik heb haar ook niet gezegd om haar te tekenen,” aldus verklaarde hij tegenover Starnieuws. Pokie heeft volgens Brunswijk de beschikkingen op 20 januari 2021 op eigen initiatief getekend.

More
articles