COMMUNITY SPREADING GROOTSTE BEDREIGING

De regering Santokhi dient op zeer korte termijn met een statement  te komen en wel inzake de sterk verergerde COVID-19-situatie, en wel met betrekking tot de zware toename van het aantal besmettingen op dagbasis en sterfgevallen. Al weken is er sprake van een derde golf die ons land teistert met veel besmettingen op dagbasis, die een alsmaar stijgende trend vertonen. Deze trend heeft niets meer te maken met infecties opgelopen in clusterverband, maar zijn inherent aan wat als ‘community spreading’ kan worden aangemerkt. Dat wil zeggen, dat het virus zich op een dusdanige wijze van mens op mens heeft weten te verspreiden, dat je overal in het land het COVID-19-coronavirus kunt oplopen, en de afgelopen weken ook nog geïnfecteerd kan geraken met voornamelijk de Braziliaanse variant uit Manaus, meer bekend als P1. Suriname is volgens het in New York gevestigde mediabedrijf Bloomberg, inmiddels gaan behoren tot de groep van zes landen wereldwijd, met procentueel het grootste aantal COVID-19-besmettingen in de afgelopen dertig dagen. Dat geeft alleen maar aan, dat we in een gevarenzone zijn beland en er snel moet worden ingegrepen om de zaak niet verder uit de hand te laten lopen. De noodsignalen van personeel uit de zorg dat oververmoeid is geraakt, zijn overduidelijk en daar dient snel een ontlasting voor gevonden te worden. Al zou dat betekenen, dat wij humanitaire hulp in de vorm van materiaal, materieel en bevoegd medisch personeel van het buitenland moeten vragen en dan maakt het nu ook niet meer uit, waar het vandaan moet komen. De besmettingen vinden momenteel zo rap plaats, dat er veel meer zieken te verwachten zijn, indien wij alleen niet in staat zijn de zaak te beteugelen en terugdringen. Vaccineren is uiteindelijk wél de oplossing als het overgrote deel van de samenleving wenst te participeren in een grootschalig immunisatieprogramma. Maar dan zullen er wel snel en voldoende vaccins in ons land moeten arriveren. Zolang we daar geen concrete toezeggingen over hebben, kunnen verklaringen over toekomstige leveringen, zeker geen zekerheid bieden. Een ander groter gevaar is dat er nog steeds grote groepen mensen zijn die rondbazuinen, dat immuniseren niet nodig is en dat het om een complot gaat van een zich internationaal bevindende etnische groep, om een andere groep door middel van het vaccin te elimineren. Natuurlijk de grootste onzin Als we alleen maar kijken hoeveel mensen dagelijks doodgaan in landen als de Verenigde Staten, India, Brazilië en Mexico. Suriname zit momenteel zoals voormeld,  midden in de derde golf en daar moeten we zonder al teveel kleerscheuren, uit zien te komen. Aanmerkelijke  versoepeling van de reeds door de overheid afgekondigde maatregelen, zal het aantal besmettingen slechts verder en fors doen oplopen. De overheid zal op een goed doordachte wijze, haar volgende maatregelen moeten afkondigen, zonder daarbij bedrijven die op sterven na dood zijn, nog verder schade toe te brengen. Als zij van mening is dat goed geventileerde open terrassen niet mogen functioneren, hoe is het dan mogelijk, dat in de weekenden er duizenden de stad uit kunnen trekken en zich verzamelen op plaatsen waar er geen sprake is van social distancing en waar ze totaal geen controle over heeft, laat staan die toepast? De controle op de naleving van door haar afgekondige maatregelen is op veel plaatsen en vooral buiten Paramaribo, totaal zoek. Er moet strenger worden opgetreden en ook zal het noodzakelijk worden, dat de immunisatie een grotere snelheid aanneemt. Er moeten meer vaccins komen en die kunnen geschonken worden. Vandaag werd bekend dat Brazilië om grote bezendingen vaccins uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika heeft gevraagd om de immunisatie in dat land te versnellen. Men moet in de twee landen tot het besef komen, dat als ze ontwikkelingslanden niet in staat stellen, voldoende te immuniseren tegen COVID-19 en de ontstane mutanten, de rijkere landen uiteindelijk weer te maken zullen krijgen met de COVID-19-mutanten, die veel gevaarlijker kunnen zijn. Brazilië heeft een beroep gedaan op de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en krijgt nu misschien alsnog de gevraagde vaccins die overvloedig zijn in de laatstgenoemde landen. Ook Suriname moet blijven aandringen op hulp van bijvoorbeeld Nederland en de Verenigde Staten, die overschotten hebben van het AstraZeneca-vaccin. Onze regering heeft naar verluidt reeds verzoeken bij Washington en Den Haag gedaan en wacht op antwoord. Te hopen is dat snel en positief op de verzoeken van de regering Santokhi zal worden gereageerd. Wat de regering ook snel moet doen, is de communicatie met de bevolking in deze pandemie te actualiseren en zo van dag op dag de juiste informatie verstrekken.

More
articles