34 maatregelen afgesproken tussen IMF en Suriname

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, ging gisteren tijdens de persconferentie onder andere in op de Staff Level Agreement die de Republiek Suriname op 29 april bereikt heeft met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Om deze overeenkomst te bereiken, is er de afgelopen maanden over een aantal maatregelen onderhandeld. Op fiscaal niveau in het kader van de begroting en op monetair niveau ter versterking van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Ook over de institutionele versterking voor het overheidsapparaat en andere instituten zijn er afspraken gemaakt. Hiermee moet het niveau van ‘good governance’ bereikt worden. Er zijn 34 maatregelen afgesproken die na overeenstemming zijn vastgelegd in het Memorandum of Economic and Financial Policies.

Een Staff Level Agreement (SLA) wil zeggen dat de technische teams overeenstemming hebben bereikt. Wanneer voldaan is aan de ‘prior conditions’, zoals die overeengekomen zijn, dan volgt een goedkeuring van het bureau van de board van het IMF. Hierna vindt de eerste tranche van overmaking naar de CBvS plaats. Minister Achaibersing legde uit dat bij de beschouwing van het IMF-programma, de Surinaamse situatie integraal benaderd moet worden. Er wordt dan gekeken naar de invloed op de bevolking en het financieel systeem. Dat speelde een belangrijke rol bij de discussie over de problematiek van de koersen en het schuldenvraagstuk. Volgens de minister, heeft het enige moeite en tijd gekost om goed vast te stellen wat onze schuldpositie precies was. De administratie van het Bureau voor de Staatsschuld moest namelijk bijgewerkt worden om de hoogte van de staatsschuld vast te stellen. Lazard is ingehuurd in de onderhandelingen met de commerciële schuldeisers. Een groot deel van onze schulden is in USD genomineerd. Maar ook de lokale banken hebben aardig wat vorderingen op de overheid. Ook daar moest in het macro-economisch raamwerk rekening mee gehouden worden. Lazard ondersteunt bij de onderhandeling over herstructurering van de Oppenheimer schuldeisers bondholders, de obligatie 2023 en 2026.

Minister Achaibersing gaf aan, dat nu er een SLA bereikt is, wij ook zo ver zijn dat Lazard een voorstel kan doen aan de bondholders voor herstructurering van de schulden. De onderhandelingen vinden dan op een ander niveau plaats.

ANDERE SCHULDEISERS

Momenteel vindt er overleg plaats met andere bilaterale schuldeisers zoals China en India. Ook lokaal is er overleg met banken en aannemers die projecten hebben voorgefinancierd. Het gaat daarbij ook om forse vorderingen op de staat.

MINISTERIE VAN FINANCIËN VS

Het ministerie van financiën van de Verenigde Staten van Amerika, heeft ook zijn ondersteuning aan Suriname uitgesproken, zoals op het gebied van institutionele verstrekking, capaciteitsondersteuning en politieke ondersteuning. ‘’Wanneer landen hun vertrouwen uitspreken, gaan financiële instituten daarin ook mee’’, benadrukte de minister.

ANDERE FINANCIËLE INSTELLINGEN

‘’Met de City Bank en de Goldman Sachs Group, grote spelers in de financiële wereld, zijn er ook gesprekken gevoerd. Die hebben aangegeven projecten te willen financieren in Suriname’’, zei de minister. Er zal gekeken worden op welke wijze zij financieringen in Suriname kunnen plegen.

NEDERLANDSE IMF-VERTEGENWOORDIGER

Op politiek niveau zijn er eerder gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de verschillende landen in de board van IMF, zoals Frankrijk, Canada en Brazilië. Op 3 mei 2021 was er een gesprek met de vertegenwoordigers van Nederland bij de IMF Board. Aanwezig waren ook de vertegenwoordiger van Nederland bij de Wereldbank en functionarissen van het Nederlands ministerie. Minister Achaibersing is blij met de uitgesproken ondersteuning aan Suriname. Er is op dit moment een samenwerking ontstaan tussen de CBvS en de Nederlandse Bank. Deze gesprekken vinden plaats tussen de governors van beide centrale banken, maar zijn niet in het kader van IMF.

GOUDONDERNEMINGEN STAAT

‘’Er worden concrete gesprekken met potentiële partners gevoerd. Het zou op dit moment prematuur zijn om aan te geven met wie en in welke fase die gesprekken verkeren’’, zei minister Achaibersing.

PRODUCTIEFONDS

Er zal geld in het productiefonds worden gestopt. Minister Achaibersing gaf aan dat er hierover gesproken wordt met de NOB. Eerst zal er SRD 50 miljoen in het productiefonds gestopt worden, waarna dit bedrag aangevuld kan worden. Het doel is om op korte termijn de lokale productie te stimuleren. Er zal gemonitord worden dat het kapitaal daadwerkelijk voor productie-investeringen gebruikt wordt. Binnen enkele dagen zal dit fonds gestalte krijgen.

KOERSVRAAGSTUK

Ten aanzien van het koersvraagstuk, zei de minister dat de koers niet zomaar kan worden losgelaten. ‘’Wij hebben onze economie volledig geanalyseerd’’, zei hij. De koers ongefundeerd loslaten kan ook een negatieve impact op de financiële sector hebben, daarom moet dit volgens de minister, op een beheerste manier gebeuren. Negatieve impact op de solvabiliteit van lokale banken moet daarbij voorkomen worden. De minister verzekerde dat dit vraagstuk integraal benaderd wordt. De overheid wil, aldus de minister, de koers op een gegeven moment loslaten, maar wil daarvoor eerst alle instrumenten in place brengen.

More
articles