Kaloti Suriname is geen goudopkoper noch exporteur

Kaloti Group weerspreekt negatieve berichtgeving

Onlangs werd onder andere via de Nederlandse pers gesuggereerd, dat goudraffinaderij Kaloti Suriname Mint House, dubieus is, er geen werkzaamheden worden verricht, en dat Kaloti onbereikbaar is voor journalisten en anderen. Kaloti Suriname Mint House weerspreekt in een persbericht de negatieve berichtgeving en benadrukt dat vanwege de veiligheidsmaatregelen, niet eenieder vrij is binnen te lopen en geeft met klem aan, de Nederlandse pers te woord te hebben gestaan nog vóór de uitzending, hetgeen niet verwerkt is in het bewuste programma. Kaloti Suriname Mint House wijst erop, dat het bedrijf niet zelf goud opkoopt en dus ook geen goudexporteur is.

Kaloti Suriname zegt verder in het persbericht, dat in navolging van de door Kaloti Precious Metals Group hierover uitgegeven verklaring, zij deze aantijgingen verwerpt. Kaloti Suriname stelt, dat niet eens het minste bewijs wordt overgelegd. “Als internationaal opererend bedrijf heeft Kaloti zich gecommiteerd aan naleving van alle relevante regels met betrekking tot Responsible (Gold) Sourcing en AML/CTF. In de afgelopen 10 jaar heeft het bedrijf elk jaar weer voor alle jurisdicties waar zij opereert, dus ook voor Suriname, met succes alle relevante audits doorstaan op toepassing van vorengenoemde regels en andere andere wet- en regelgeving van de betreffende landen. Kaloti is tot nu toe door geen enkele daarvoor bevoegde autoriteit beschuldigd van het niet naleven van op haar van toepassing zijnde regels of van het anderszins betrokken te zijn geweest bij niet toelaatbare handelingen.” Ook voldoet Kaloti Suriname Mint House in Suriname aan alle op hem van toepassing zijnde wettelijke en contractuele rapportage- en betalingsverplichtingen. Het bedrijf is verder onderworpen aan toezicht en controle van daarvoor aangewezen instanties, waaronder de Deviezencommissie, Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën.

Ten aanzien van de vestiging van Kaloti in Suriname, mag ter informatie dienen dat die in feite voortvloeit uit een uitnodiging die het bedrijf daarvoor in 2003 heeft ontvangen van de toenmalige governor van de Centrale Bank van Suriname, André Telting, en de toenmalige minister van Financiën, Humphrey Hildenberg. In het kader van de toen op gang komende ontwikkeling van de goudindustrie, had Suriname dringend behoefte om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheden en de waarde van het goud dat uit het land werd geëxporteerd. De daarvoor gewenste relevante expertise bleek lokaal echter niet voldoende beschikbaar. Een samenwerking met Kaloti leek voor de Surinaamse autoriteiten daarom een goede mogelijkheid om die expertise in huis te halen. Om verschillende redenen heeft het tot 2011 geduurd voordat die samenwerking als een Public Private Partnership (PPP) in een overeenkomst tussen de Republiek Suriname en Kaloti Precious Metals (Dubai) werd geformaliseerd.  Op basis van die overeenkomst opende Kaloti Suriname Mint House in 2015 de deuren van zijn goudraffinaderij en levert op dit moment ten behoeve van de Staat Suriname, diensten aan zelfstandige goudexporteurs.

Tot slot moet verder worden benadrukt, dat uit veiligheidsoverwegingen niet eenieder vrij is binnen te lopen. Het bedrijf staat echter altijd open voor beantwoording van vragen van de pers en heeft in dit verband ook de Nederlandse journalist, die een reportage over de goudsector in Suriname maakte, nog voor de uitzending te woord gestaan. Helaas is het commentaar van Kaloti Suriname Mint House nergens in de mede door hem gemaakte zeer suggestieve reportage terug te vinden. Kaloti Suriname Mint House zal voor de Surinaamse pers op korte termijn een media trial organiseren, waarbij het gehele proces en de feiten zullen worden belicht.

More
articles