Nieuwe leiding binnen het Nationaal Leger een feit

Het Nationaal Leger heeft vanaf vandaag een nieuwe leiding. Kolonel Henri van Axeldongen zal in de functie van bevelhebber waarnemen en overnemen van kolonel Robert Kartodikromo, die met pensioen gaat. De vervanging van kolonel Kartodikromo als legerbevelhebber werd al enkele maanden aangekondigd. Kartodikromo, die in maart 2019 de leiding van het leger kreeg, werd 65 jaar in augustus 2020 en gaf toen aan, met pensioen te willen gaan.  Ook andere commandanten binnen de legertop en enkelen uit de tweede lijn worden vervangen. Reden hiervoor is ook hun pensioengerechtigde leeftijd en verschuivingen binnen de organisatie.

De legerleiding bestaat verder uit: de luitenant-kolonels Werner Kioe A Sen, Ashok Jagdew, Franklin Blokland, Petrus Wasimin, Bob Mangal, Lea Hynes-Parris en Marven Blokland. Voor de minister van Defensie, Krishna Mathoera was dit een heel belangrijk en vooral bijzonder moment.

Volgens Mathoera,  heeft de nieuwe leiding een actuele profielschets ondergaan. “Een, die de uitdagingen op het gebied van veiligheid ziet en die daarop met het leger, tijdig kan inspelen.” Het volk kijkt volgens Mathoera uit naar resultaten. “Het volk betaalt en het rekent op ons”, aldus de bewindsvrouwe.

Tijdens dit gehele proces, werd een “degelijke selectieprocedure” gevolgd om ervoor te zorgen, dat de besluiten over de opvolging zorgvuldig waren. Een integere, betrokken en kundige bevelhebber, die het leger kan leiden naar een nieuw tijdperk, was volgens Mathoera één der gestelde prioriteiten. In de afgelopen maanden voerde een driekoppige selectiecommissie, tal van gesprekken met meer dan 70 hoofdofficieren.

Leidraad voor de selectie van de hoofdofficieren was onder meer de anciënniteitslijst van het leger. Uit de selectie werd een aantal voorstellen gedaan aan de regering zodat het uiteindelijke besluit te nemen. Ook is het ministerie en de regering volgens Mathoera ervan overtuigd, dat op basis van hun jarenlange ervaring binnen het leger en in diverse functies, zij het werk naar behoren zullen verrichten.

Een goede leiding van het Nationaal Leger is volgens Mathoera heel belangrijk voor het land. “Veiligheidsdiensten zijn heel belangrijk, zij dienen aan te sturen en wij kijken te allen tijde heel kritisch naar”, aldus Mathoera tijdens haar toespraak. Volgens haar rust er een hele grote verantwoordelijkheid op de schouders.

Ook merkte Mathoera op, dat  er veel werk wordt verricht binnen het leger, maar  het wordt niet gedeeld met de media. “Dat is ook iets dat wij zullen meenemen. Wij zullen transparanter worden en meer informatie geven aan de media”, aldus Mathoera. Defensie is intussen bezig zijn voorlichtingsdienst te reorganiseren, waardoor ook in de gebrekkige informatiestroom verandering komt.

Kennismaking nieuwe legerleiding:

Kolonel Henri van Axeldongen zal vanaf vandaag leiding geven aan het Nationaal Leger. Van Axeldongen gaat voor transformatie van het leger zoals die door president Chandrikapersad Santokhi tijdens zijn jaarrede op 30 september 2020 is aangegeven. Zulks brengt volgens hem ook wat uitdagingen met zich mee. Toch zal hij zich op basis van zijn kennis, kunde en competentie volledig inzetten om de beleidsdoelen te realiseren. Van Axeldongen was eerder commandant van de Landmacht.

Majoor Lea Hynes-Parris wordt de eerste vrouwelijke inspecteur-generaal der Strijdkrachten (IGK). Dit ziet de minister als een grote eer. Als plaatsvervangend bevelhebber treedt luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen aan. Luitenant-kolonel Bob Mangal is de nieuwe chef-staf, luitenant-kolonel Ashok Jagdew, de nieuwe commandant van de Landmacht, luitenant-kolonel Franklyn Blokland heeft de leiding bij de Marine, terwijl luitenant-kolonel Petrus Wasimin de leiding krijgt over het Korps Militaire Politie. Luitenant-kolonel Marven van Huisduinen blijft commandant de Luchtmacht.

Minister Mathoera bedankte de oude legerleiding, die haar heeft ondersteund in de afgelopen acht maanden dat ze aanzit als minister, in het bijzonder de ex-bevelhebber kolonel Kartodikromo, die  het land 46 jaren heeft gediend en in de afgelopen acht maanden haar meer dan 100 procent ondersteund. Zij blikt daarom terug op een hele fijne samenwerking met kolonel Kartodikromo. “Namens de regering en het volk zeg ik u hartelijk dank op de wijze waarop u invulling heeft gegeven aan uw functie. Hetzelfde geldt ook voor de rest van de voormalige leiding”, aldus Mathoera.

Voor ex-bevelhebber Kartodikromo is een nieuwe fase aangebroken binnen het Nationaal Leger. Zo zei hij tijdens zijn afscheidsrede, dat de legerleiding onze krijgsmacht in goede en slechte tijden steeds op koers zal moeten houden. “Het is een dynamisch systeem en ik heb het volste vertrouwen in haar leiderschap, om zodoende het leger naar grotere hoogtes te brengen.” Kartodikromo wenst de nieuwe leiding succes, sterkte, wijsheid, maar bovenal gezondheid toe bij haar uitdagingen.

Het staatshoofd, als opperbevelhebber der strijdkrachten en die de nieuwe leiding installeerde zei, dat het nieuwe team past binnen de voornemens die de regering heeft bij de ontwikkeling van Suriname. Het Nationaal Leger is een onmisbare speler voor de veiligheid en ontwikkeling van het land. Het nieuwe team past ook in de nieuwe benadering van de minister van Defensie, namelijk terug te gaan naar discipline en paraatheid, als core business van het leger. De plannen zijn om de organisatie te transformeren naar een instituut, dat volwaardig kan functioneren binnen de uitdagingen van deze tijd, nationaal en internationaal.

Het staatshoofd noemde het belangrijk en uniek de verantwoordelijkheid van het Nationaal Leger op de schouders te nemen en om samen met de regering leiding, sturing en richting te bepalen en de resultaten neer te zetten van een gewapende macht, vooral in tijden van crisis.

More
articles