WIJ HEBBEN AL VAKER HIERVOOR GEWAARSCHUWD

Suriname leunt momenteel tegen zijn landelijke maximale IC-capaciteit in de ziekenhuizen aan. Dit baart de algehele zorg, heel veel zorgen. Onze capaciteiten nemen af, onze opvang (isolatie) en quarantaine staan behoorlijk onder druk. Ook de quarantainefaciliteiten stromen nu vol met COVID-19-patiënten en er is bijna geen capaciteit meer, vanwege de zorg. De ziekenhuiszorg bevindt zich momenteel op de rand van de afgrond. De drie varianten van COVID-19 zijn nu al in verschillende delen van het land verspreid. Hier hebben wij als krant vaker voor gewaarschuwd. Deze varianten zijn veel agressiever en slaan zelfs bij kinderen en jonge mensen toe. Het ministerie van Volksgezondheid is daarom nu in overleg met alle particuliere en RGD-artsen om ook hulp te bieden. Mensen die covid-positief zijn bevonden, zullen thuis in isolatie moeten gaan, onder verdere monitoring van de huisarts. Ook al komen er meer bedden vrij in de ziekenhuizen, dan nog is het probleem dat er geen of onvoldoende zorgpersoneel is. Dit beeld heeft minister Amar Ramadhin geschetst op een recentelijk gehouden persconferentie. Ook de ziekenhuisdirecteuren hebben reeds aan de bel getrokken. De ziekenhuizen kunnen de stijging van covid-patiënten ook niet meer aan, daarom worden personen die besmet zijn met corona maar geen ziekteverschijnselen hebben, in thuisisolatie geplaatst. Dit aantal kan verder oplopen. De ziekenhuizen hebben wel meer capaciteit ter beschikking gesteld, maar deze is niet voldoende om alle patiënten op te kunnen vangen. Dit is gewoon een nachtmerrie. Personeelstekort is ook het grootste probleem tijdens de coronacrisis. En dat geldt niet alleen voor verpleegkundigen. Maar wat doet de regering eraan om dit probleem te verhelpen, of gaan wij wachten totdat er meer doden vallen, en covid-varianten nog meer ruimte krijgen om verdere verwoesting aan te richten, voordat men het coronavirus harder aanpakt. Het is daarom tijd dat er externe hulp ingeroepen wordt. De regering zal naar meerdere oplossingsmodellen moeten zoeken, want zowel ons volk als het gezondheidssysteem, kan geen verdere druk ondergaan. Als ons land niet de voldoende capaciteiten heeft of daarover beschikt, zullen wij die externe hulp moeten zoeken. Talmen mogen we onder de huidige omstandigheden zeker niet langer.

More
articles