KPS OOK BEVEILIGINGSBEDRIJF?

De voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Raoul Hellings, heeft onlangs meegedeeld dat politieambtenaren worden onttrokken van de normale werkzaamheden om beveiligingswerkzaamheden te verrichten voor hoogwaardigheidsbekleders. Dit maakt volgens Hellings, het bestaande tekort aan manschappen groter. Hellings gaf aan dat minstens 300 politiemannen zijn ingezet voor de beveiliging van hoogwaardigheidsbekleders. Dit terwijl de agenten niet daarvoor zijn opgeleid. Hoewel dit gegeven niet als een schok overkomt, vragen wij ons af als de regering, het Korps Politie Suriname (KPS) ook tot een beveiligingsbedrijf wil maken. Het is bekend dat militairen ook al enige tijd ingezet worden als beveiligingsmannen voor bedrijven. Defensieminister Krishna Mathoera, zei maanden terug aan de pers, dat het Nationaal Leger (NL) niet verworden is tot een beveiligingsbedrijf, maar dat het ministerie de militaire kerntaken gewoon oppakt. Mathoera legde uit, dat het leger grondwettelijk als taak heeft het beschermen van de soevereiniteit van Suriname tegen wederrechtelijke militaire agressie en het verlenen van ondersteuning. Echter kunnen er volgens haar, bij wet andere taken opgedragen worden aan het NL, waaronder de beveiliging van strategische infrastructuur en allerlei andere ondersteunende taken. Mathoera gaf aan dat er een overcapaciteit is in het leger en dat personeel goed ingezet moet worden. In tegenstelling tot de verklaring van de defensieminister dat er een overschot is aan manschappen in het leger, zei Hellings dat er binnen het KPS, juist een tekort is. Bovendien zei hij dat de Beveiligings- en Bijstandsdienst en de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, er zijn om beveiligingswerkzaamheden uit te voeren voor de hoogwaardigheidsbekleders. De vraag is waarom de regering niet de personen die zijn opgeleid voor het werk, inzet. Of wil ze gewoon vrienden en familie accommoderen? We dachten dat deze regering beloofd had het anders te doen.

 

More
articles