NIET TE ONDERSCHATTEN GEVAAR

De Wereld Gezondheidsorganisatie, WHO, heeft zonder enige terughoudendheid  gesteld, dat geen enkel land kan aangeven dat de COVID-19-pandemie achter de rug is, laat staan dat ze is overwonnen en het leven kan terugkeren naar wat het was voor januari 2020. In veel landen is men rap aan het inenten  tegen COVID-19, maar er doet zich wereldwijd een groot probleem voor en dat is het gebrek aan voldoende vaccins, of het op tijd en in voldoende mate kunnen bemachtigen van goed werkende vaccins tegen deze vreselijke ziekte, die al aan miljoenen mensen het leven heeft gekost. Er is zelfs een nieuw woord ontstaan, het zogenaamde ‘vaccinnationalisme’, dat inhoudt dat rijke landen vaccins hamsteren om hun eigen bevolking zo snel als mogelijk te immuniseren en daarbij weinig of totaal geen rekening houden met armere landen die achter het net vissen, of veel te laat en te weinig vaccins kunnen aanschaffen om hun eigen mensen te beschermen tegen COVID-19. En juist omdat de bestrijding en het terugdringen van covid en zijn varianten te traag gaat, vinden er nog steeds veel te veel besmettingen plaats en dan vooral in ontwikkelingslanden die te laat zijn begonnen met een zeer noodzakelijk vaccineringsprogramma. Suriname is niet te laat begonnen en we doen het qua snelheid bij de immunisering niet slecht, maar moeten er wel voor waken dat de aanvoer van vaccins naar ons land niet stagneert, waardoor de besmettingen wederom de overhand kunnen krijgen. Een groter gevaar voor ons komt niet zozeer van dragers binnen onze grenzen, maar wel zeker van buitenaf. De WHO heeft zeer recentelijk nog glashard gesteld, dat de situatie voor wat betreft de COVID-19-pandemie  in Brazilië,  het razendsnel stijgend aantal besmettingen op dagbasis en het aantal doden dat meer dan 3000 per dag bedraagt, een groot gevaar betekent voor alle omliggende landen en de rest van de wereld. De wijze waarop men vanwege de Braziliaanse regering de COVID-19-bestrijding heeft aangepakt, is op zijn zachtst gezegd ver beneden het gewenste peil en de manier waarop de Braziliaanse president is omgesprongen met dit vraagstuk, is ronduit misdadig. De man weigerde in grote staten van de federatie mee te werken aan lockdown maatregelen, waardoor er nu reeds 300.000 doden te betreuren zijn en meer dan 12 miljoen geregistreerde besmettingen. Tot overmaat van ramp  is er in de staat Amazones, een variant  van COVID-19 ontstaan die veel besmettelijker is en ook voor jeugdigen dodelijk.

De zaak is zo verslechterd dat het gehele gezondheidssysteem in het land in elkaar dreigt te storten en gouverneurs van bepaalde staten in de federatie, los van het staatshoofd en de regering, in alle radeloosheid het buitenland hebben opgeroepen Brazilië te hulp te schieten, anders zal de ramp niet te overzien zijn. Mensen gaan dood, omdat er geen plekken meer zijn op de intensive care afdelingen en er heerst een groot gebrek aan beademingsapparatuur en zuurstof.

De ziekenhuizen kunnen het al enige tijd niet meer aan en daarom is de roep om hulp meer dan gewenst. En terwijl de situatie totaal uit de hand aan het lopen is, besloot Bolsonaro enkele ministers uit zijn kabinet te verwijderen, waaronder de minister van defensie. Uit onvrede hiermede stapte de gehele legerleiding, landmacht, marine en luchtmacht, op. Bolsonaro verwachtte namelijk dat het machtige Braziliaanse leger zich achter zijn covid-beleid zou scharen, hetgeen de militairen hebben geweigerd. De hoge officieren stellen zich namelijk op het standpunt, dat de strijdkrachten er zijn om hun grondwettelijk taken eer aan te doen en zich niet in hebben te laten met politieke besluiten.

Bolsonaro heeft inmiddels de leiding van het leger vervangen door enkele loyalisten. Wel heeft de bevelhebber van de strijdkrachten, generaal Bragga Netto, inmiddels verklaard, dat ook hij zich niet wenst te verbinden aan politieke besluiten van de president. Te midden van de COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende ramp binnen de zorg, wordt het land nu ook geplaagd door ernstige politieke spanningen. De COVID-19-pandemie in Brazilië loopt inmiddels totaal uit de hand en het land vormt een groot gevaar voor de tien omliggende landen en daar behoren wij als buurland, ook terdege rekening mede te houden. Het is daarom meer dan gewenst dat wij onze grenzen veel beter gaan bewaken en ook de migranten binnen onze grenzen, beter in de gaten gaan houden. Er hoeft maar een persoon die besmet is met de P1-variant het land binnen te komen en te verspreiden, en we hebben een reuze vraagstuk op te lossen. Keerpunt is en blijft van mening, dat we veel te laks omspringen met de COVID-19-pandemie. Dat hebben we de afgelopen maandag tijdens Phagwa, overduidelijk gedemonstreerd. Het kabinet Santokhi dient naar onze mening, in conclaaf te gaan en alle coalitiegenoten duidelijk te maken, dat er sprake is van een zeer ernstige ontwikkeling in ons buurland en dat het gevaar dat daar vanuit dreigt, geen ogenblik mag worden onderschat. Keerpunt kijkt vol belangstelling uit naar de maatregelen die het kabinet denkt te moeten toepassen.

More
articles