ONAFHANKELIJKHEID OPENBAAR MINISTERIE OP DE SCHOP?

De komende maand gaat mr. Roy Baidjnath Panday als procureur-generaal bij het Hof van Justitie, met pensioen. De huidige procureur-generaal heeft gedurende zijn ambtstermijn zijn sporen verdiend als de ware crime fighter en zal met opgeheven hoofd, het Openbaar Ministerie (OM) verlaten. Voor Keerpunt is het duidelijk, dat er lieden binnen de huidige coalitie zijn die zo snel mogelijk Baidjnath Panday willen doen vervangen door een manipuleerbaar element dat niet eens zijn sporen heeft verdiend op het OM, laat staan dat deze kan worden gezien als een bedreven strafjurist. Maar daar gaat het momenteel niet om. Waar het wel om gaat, is dat de vervolging manipuleerbaar is om bepaalde zware criminelen die in het vizier van het OM zouden geraken of al zijn, toch straffeloos te houden door een vervolgingsproces te frustreren.

Een van de grootste gevaren die het OM momenteel bedreigt, is de aanstelling van ene F.W., ex-minister onder de regering Bouterse II, en die zeker door een coalitiegenoot graag wordt gezien als opvolger van Baidjnath Panday. Deze F.W. heeft naar verluidt, zeker geen schone reputatie en was werkzaam bij een hier destijds gevestigde multinationale onderneming. F.W. zou destijds zijn genoemd als kandidaat om de portefeuille van Justitie en Politie te gaan bekleden. De man kwam, gezien zijn bedenkelijke handelingen in een vorige functie bij de multinationale onderneming, niet door het antecedentenonderzoek dat noodzakelijk is voorafgaande aan de eventuele aanstelling als bewindsman op Justitie en Politie. F.W. zou bij zijn vorige werkgever hebben geknoeid met gelden uit het pensioenfonds en een niet geschikt terrein bij een dubieuze figuur voor miljoenen dollars hebben aangeschaft.

Een dergelijke figuur kan onmogelijk door deze onfrisse deal als hoogste man op het Openbaar Ministerie worden gepositioneerd. Op geen enkele wijze mag de onafhankelijke positie van het Openbaar Ministerie uit handen worden geslagen en op de schoot worden geplaatst van de zware criminaliteit. Onze rechtsstaat wordt hierdoor in groot gevaar gebracht. Niet alleen de rechtsstaat, maar vooral de rechterlijke macht wordt invalide gemaakt als er een belangrijke zuil wordt weggeslagen.

Uit justitiële kringen  wordt voorts vernomen,  dat men ernstig bezorgd is over de pogingen die worden ondernomen door een huidige politieke partij als deel van de coalitie, om het Openbaar Ministerie op criminele wijze te infiltreren. Wat steeds duidelijker wordt, is dat er achter de schermen, behoorlijk wordt gesoebat over welke partij bepaalde schakelfuncties of invloed binnen Justitie en Politie krijgt en ook welke politieke payongwaaiers er zullen worden geplaatst in topfuncties binnen de gewapende machten.

Op de achtergrond  vindt ook zware infiltratie binnen een coalitiegenoot  door de NDP plaats.

Waar deze coalitie ook zwaar rekening mee dient te houden, is het feit dat het buitenland de huidige ontwikkelingen op de voet volgt en verschillende buitenlandse mogendheden hun beleid ten opzichte van Suriname zullen gaan bepalen op basis van wie op welke positie binnen justitie en de gewapende machten wordt geplaatst. Mocht voor de externe wacht blijken dat het  toch weer een crimineel zooitje is of dat nog zal worden benoemd, dan is er geen steek veranderd en zullen wij als criminele staat  gebrandmerkt blijven.

More
articles