BOEFIE ONGRIJPBAAR HOUDEN

Tot op heden staat Gillmore Hoefdraad, de gewezen minister van Financiën onder de regering Bouterse die door het Openbaar Ministerie wordt opgespoord, niet op de opsporingslijst van Interpol.

Volgens de procureur-generaal mr. Roy Baidjnath Panday, zijn alle benodigde gegevens benodigd voor de opsporing van Hoefdraad door Interpol al opgestuurd en heeft het Openbaar Ministerie ook op additionele vragen gesteld door Interpol, gereageerd. Maar tot op heden is  de verdachte Hoefdraad, nog niet vermeld op de internet site van Interpol. Is het misschien mogelijk dat niet alle verdachten gelijk op de site met foto en overige gegevens worden vermeld? Keerpunt heeft daar geen directe verklaring voor.

Wat Keerpunt wel weet, is dat niet het Openbaar Ministerie op de hoogte wordt gesteld door Interpol inzake de opsporing en vermelding van de verdachte Hoefdraad, maar korpschef Prade en minister Amoksi van Justitie en Politie. Het is voor Keerpunt helemaal niet duidelijk of de beide heren het Openbaar Ministerie en in het bijzonder de procureur-generaal, op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen het opsporingsverzoek van de vervolging ingediend bij Interpol tegen Hoefdraad. Wat inmiddels wel duidelijk is geworden voor Keerpunt, is dat er voorname figuren zijn binnen de opsporing (lees KPS) en aangestuurd door de hoogste topfiguren binnen de NDP, die opsporing van Hoef-draad zo goed als mogelijk trachten te vertragen c.q. frustreren. En aangezien het Openbaar Ministerie afhankelijk is van deze  gecorrumpeerde werkarm binnen Justitie en Politie, komt er maar geen schot in de opsporing en aanhouding van deze kapitale verdachte, die het land op zo schandelijke wijze heeft weten te benadelen en nog vrij in het buitenland vertoeft en tracht op tal van manieren straffeloos te blijven voor de door hem gepleegde misdaden.

Voorts vernemen wij dat vanuit paars, er op allerlei manieren getracht wordt haar invloed binnen een partij van de coalitie te vergroten om zo de grote zwendelaars uit de regering Bouterse I en II, straffeloos te houden. Alle zeilen worden momenteel dan ook bijgezet om ook de infiltratie binnen het Openbaar Ministerie succesvol af te ronden. Hoefdraad moet schotvrij blijven, want als hij gaat praten en onthullingen doen, gaan er nog veel meer paarse koppen rollen. En juist daarom is de positie van de procureur-generaal thans in het vizier. Als die functie in handen valt van een marionet, is het afgelopen met de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie en vooral met een oprechte en eerlijke vervolging van elke verdachte. De klassenjustitie heeft dan haar zoveelste overwinning geboekt.

More
articles