MISLEIDER EN LEUGENAAR

Je zou er uit goed fatsoen eigenlijk niet eens meer aandacht aan moeten besteden, maar omdat het weleens gebleken is dat als je als mens maar lang genoeg leugens blijft vertellen en zaken tegen beter weten in bewust blijft verdraaien met de bedoeling een volk uiteindelijk te kunnen misleiden, dan is het wel zaak dat een figuur als Ashwin Adhin, van repliek wordt gediend.

Adhin blijft maar pogingen ondernemen om door het vertellen van hele leugens en halve waarheden over de periode dat zijn NDP aan de macht in dit land was en wel tussen 2010 en 2020, het totale wanbeleid dat gevoerd werd, een beter gezicht te verschaffen. Ook tijdens DNA-vergadering van afgelopen donderdag trok hij zijn schuif weer open en trachtte door te goochelen met verkeerde cijfers en het verdraaien van feiten, de huidige regering die pas acht maanden aanzit, van slecht beleid te betichten.

Zijn Bouta-regering zou het o zo goed hebben gedaan tussen 2010 en 2020. Waarom werd die geweldige regering Bouterse met een notoire boef op Financiën, dan zo grandioos weggestemd en zit ze nu in de oppositiebanken? Wel meneer Adhin, in 2010 stapte de regering Venetiaan op en zo ook governor Telting op de Centrale Bank. We hadden toen een solide SRD, die volkomen gedekt werd en ondersteund door een monetaire voorraad van meer dan 700 miljoen dollar en de goudvoorraad was op het gewenste niveau.

Maar toen werd de charlatan en niet-monetaire econoom Hoefdraad, tegen een salaris van 80.000 SRD aangesteld als nieuwe governor. De man was en is niets anders dan een statisticus en zeker geen monetair econoom en was nimmer een geweldig hooggeplaatste functionaris bij het IMF, alvorens hij werd gebombardeerd tot governor van de Centrale Bank. Hoefdraad was geruime tijd als statisticus voor het IMF werkzaam op het kantoor van dit fonds in de Libanese hoofdstad Beiroet. Hij heeft zich vermoedelijk zwaar aangeprezen bij Bouterse om zo hoog ingeschaald te worden binnen ons financieel bestel.

Maar na vijf jaar regering Bouterse in 2015, had meneer Hoefdraad de monetaire reserve van de Centrale Bank al grotendeels ‘gebost’ en  vond vanwege de toen reeds ge-deprecieerde SRD, de tweede devaluatie onder Hoefdraad van onze munt plaats en moest er al SRD 4.05,- voor een Amerikaanse dollar neergeteld worden. Niet lang daarna werd de munt overgelaten aan het mechanisme van vraag en aanbod. Heer Adhin, was het niet zo, dat toen reeds de weg door Hoefdraad naar het IMF werd bewandeld en later  weer snel verlaten, omdat de hebi te zwaar zou worden voor het Surinaamse volk?

Adhin moet niet leuteren over de noodgedwongen weg die de regering Santokhi nu moet opgaan richting IMF, omdat er gewoon geen enkele andere uitweg meer is, nadat zijn Bouta-regering de economie grandioos geruïneerd heeft achtergelaten. Laat Adhin ons maar eens komen vertellen hoe het komt dat we anno 2020, reeds te maken hadden met een wisselkoers  van ruim 9,- SRD voor de dollar en dat Telting bij vertrek, ons een wisselkoers voor de dollar van 2.80,- SRD had achtergelaten. Na de verkiezingen van 2015, had Hoefdraad de monetaire voorraad in de Cen-trale Bank reeds op een dusdanige wijze verkeerd aangewend, dat er niets anders overbleef om maar overal ter we-reld à la dol valuta te gaan lenen. Ondertussen had Hoef-draad  ook al behoorlijk bij de commerciële banken ge-leend.  Door overal maar geld te lenen, terwijl de statistische beunhaas wist dat Suriname uiteindelijk niet in staat zou zijn deze bedragen terug te betalen,  verergerde  de fi-nanciële positie van dit land op een onverantwoorde wijze, liepen de begrotingstekorten op en kregen we de ene na de andere slechte kredietwaardigheidsaantekening van de drie gerenommeerde ratingbureaus Fitch, Moody’s en Standard & Poors. Maar de NDP stond met de rug tegen de muur en ging gewoon over tot verdere leningen, waarvan die bij Oppenheimer een ware wurging voor het huidige kabinet vormt. En meneer Adhin, bent u de pure diefstal van de valutakasreserves vergeten, of wenst u daar bewust en in het kader van uw voortdurende misleiding, niet over te reppen? U kwam na de plundering van een deel van de kasreserves toch ook nog met het lachwekkende verweer van aardappelen en uien, gewoon om aan te geven, dat de gestolen kasreserves deels waren aangewend voor consumptieve doeleinden.

En wat heeft u nog te zeggen over het verkwanselen van de door de Federal Reserve verstrekte dollarzendingen via uw vriendje, de cambio van de NDP-gezel Chotelal.

Meneer Adhin, u weet heel goed dat de diefstal van de valutakasreserves zoals vele malen vermeld door de media ter waarde van 197 miljoen dollar, het volk toebehoorden en dat juist die plundering uw paarse organisatie de das heeft omgedaan op 25 mei 2020. Maar dat de NDP zo goed heeft geplunderd, gemalverseerd en gefraudeerd blijkt uit het verdwijnen van meer dan 100 door de overheid aangeschafte voertuigen, die voor een deel nog in handen verkeren van NDP-trawanten.

Zeer recentelijk werd nog gemeld, dat een aantal bussen van het merk Mitsubishi en type Fuso, zijn verdwenen.

Verduisterd kort voor en na de verkiezingen van 2020, ze worden nu opgespoord. Een van de bussen is in handen van een van de hoogste functionarissen van de vorige regering. Ook werd deze week nog gemeld dat tractoren die aan de overheid toebehoren, bij een neef van een politicus in het district Coronie zijn gedokt. Waar praat meneer Adhin eigenlijk nog over? Goed bestuur? Je moet er gewoon van walgen, maar gelukkig weet het volk wel beter en heeft dat sterk veroordeeld op 25 mei 2020.

More
articles