VAN ASSEN ZWIJGT ALS HET GRAF!

Nadat de atleet Van Assen, breedvoerig zijn problemen met het publiek had besproken en enkele hoogwaardigheidsbekleders verwijten had gemaakt hem niet te hebben willen ondersteunen, zwijgt Van Assen vervolgens in alle toonaarden. Niet eens op de hulp die werd gegeven vanwege verschillende groepen in de samenleving en de persoonlijke stortingen, wordt gereageerd. Is er momenteel sprake van ondankbaarheid, of weet deze gast niet met zijn emoties om te gaan? Dat is trouwens wat de vicepresident heeft aangegeven. “De man kwam agressief bij mij op kantoor, en ik heb hem toen gezegd: ‘Nee, je moet niet zo op me afkomen’’’, dit waren de exacte woorden van de vicepresident. Dus hieruit mag worden geconcludeerd dat deze ‘gast’ snel om zich heen slaat, wanneer zaken niet naar zijn zin verlopen. Via de media hebben veel mensen gereageerd op de ondersteuning die de atleet wel zou hebben gehad, maar eerder koos haar te laten liggen. Een arts stelde vast, dat Van Assen nog enkele behandelingen tegoed had, maar niets van zich liet horen. Terwijl de atleet zelf aangeeft, hartpatiënt te zijn. Wie liegt er nou? Van Assen zou tijdens zijn emotionele uitbarsting hebben gezegd, nooit een voertuig te hebben ontvangen van de vicepresident, terwijl de sleutels van een Vitz publiekelijk werden overhandigd. De regering zou Van Assen wederom een auto hebben aangeboden, maar de atleet schijnt een veel duurdere en snellere auto te ambiëren.

Volgens bepaalde mensen zou dat nimmer een probleem mogen zijn, want we praten over een meervoudige kampioen. Waarom is het spreekwoord: ‘Een gegeven paard niet in de bek zien’, niet van toepassing op meneer Van Assen? Of geldt dat alleen voor de kleine man? Het heeft er erg veel van dat Van Assen niet weet om te gaan met geld en dat hij opnieuw in een benarde positie zou kunnen belanden. Zou het niet beter zijn, hem een financieel manager toe te wijzen? De regering kan wat geven, maar blijven geven, dat wordt wel erg lastig.

More
articles