BANKROOF GEPLEEGD DOOR TOPPERS CBvS, SPSB EN FINANCIËN

Er lopen momenteel meerdere strafzaken die aan elkaar zijn gelinkt. De zaak tegen de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt, is ook gekoppeld aan de zaak tegen de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoef-draad. Daarbij is de directeur Legal Com-pliance and International Affairs van de CBvS, Faranaaz Hausil, al meerdere keren in de rechtszaal geconfronteerd met gebeurtenissen en verklaringen die betrekking hebben op strafzaken tegen Van Trikt en Hoefdraad. De constructie van de panden is een van de mogelijkheden die genoemde verdachten in vereniging hebben toegepast om monetair te kunnen financieren. Van Trikt en Hausil bleken ook betrokken bij de handelingen die zijn gepleegd door Hoefdraad. De ex-SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto en Robert Putter, kwamen eveneens in beeld. Het verhaal rond SPIM is volgens het Openbaar Ministerie verzonnen, om de aankoop van de panden te legaliseren. Het is nu duidelijk, waarom Hausil en Hoefdraad praten over SPIM, als het aankomt op de panden in hun verklaringen. Keerpunt is van mening, dat deze mensen de moederbank gewoon hebben beroofd met de transactie van de overheidspanden, want deze toppers van de CBvS, SPSB en het ministerie van Financiën, waren elk op de hoogte, dat de panden uit de stichtingen van Putter zijn gekocht en die zijn vervolgens door de CBvS voor een veel hoger bedrag overgenomen. Kortom, deze mensen kunnen gewoon gezien worden als bankrovers!

Nadat CBvS voor de 2e tranche onroerende goederen had betaald, werd duidelijk dat deze onroerende goederen (met uitzondering van het belastingkantoor aan de Sommelsdijkstraat) niet het eigendom zijn van de staat en dat ex-minister Hoefdraad die niet kon verkopen. De onroerende goederen van de 2e tranche waren in verschillende stichtingen geplaatst waarvan Robert Paul Putter als enig bestuurslid staat geregistreerd. Tot nu toe is volgens onderzoek vanuit het Openbaar Ministerie gebleken, dat deze verdachten samen hebben gespannen om de CBvS en ook de Staat Suriname, ernstig te benadelen. De rollen zijn daarbij duidelijk verdeeld.

Hoefdraad heeft op regeringsniveau bepaalde zaken afgehandeld en afgedekt, waarbij hij de missive van de Raad van Ministers met betrekking tot de verkoop van de overheidspanden (1e tranche), had geregeld. Van Trikt als governor bij de CBvS om autorisatie te verlenen voor de betalingen en allerlei andere zaken, waarbij hij in strijd met de Bankwet heeft gehandeld, want de betaling voor de 1e en 2e tranche panden was rond, maar die zijn nimmer overgedragen aan de CBvS.

Hausil als directeur Legal Compliance & International Affairs, zette zich in om illegale transacties (in strijd met de Bankwet) legaal te doen overkomen. Dat is ook gebleken uit de e-mail die Hausil op 29 december 2019 stuurde naar Van Trikt met als onderwerp ‘2e tranche gebouwen’. In deze e-mail geeft Hausil toe dat bij de aankoop van de panden, er sprake is van monetaire financiering, maar dat vindt zij minder erg dan als blijkt, dat de CBvS zaken heeft gedaan met niet-integere personen.

Het vermoeden bestaat, dat zij het in dezen heeft over Putter, die ook in opspraak is geraakt in de corruptiezaak van de SPSB.

In de brieven van Putter d.d. 31 december 2019 is het advies van Hausil verwerkt, want de analyse van Hausil dateert van 29 december 2019.

More
articles