IS HOEFDRAAD ROBIN HOOD OF ZO?

Strafrechtelijk financieel onderzoek vereist

De strafbare feiten waarvan ex-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad wordt beschuldigd, zijn niet bewezen. Zijn advocaten Irene Lalji en Murwin Dubois, hebben vorige week donderdag vrijspraak gepleit, want volgens het pleidooi, heeft Hoefdraad geen persoonlijk voordeel gehad van de handelingen die zijn gepleegd. Keerpunt krijgt de indruk, dat de advocaten een soort Robin Hood verhaal willen verkopen aan de rechter, want met hun pleidooi hebben zij proberen duidelijk te maken dat al pleeg je strafbare feiten, als je maar geen persoonlijk voordeel hebt gehaald, ben je onschuldig. Please spare us the agony! Volgens Lalji is de procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath Panday, voorbarig geweest met de vervolging van de ex-minister, waardoor er grote fouten gemaakt zijn. Lalji verklaarde, dat de PG niet voldoende bewijsmateriaal tegen Hoefdraad heeft geproduceerd. Het bewijs dat de PG bij de vorige zitting presenteerde, is volgens haar meer gebaseerd op meningen en verklaringen van derden die als getuige gehoord zijn. “Enig deskundig en politioneel onderzoek is er dus niet”, zei Lalji. Keerpunt heeft het lijvige rapport van het Openbaar Ministerie mogen inkijken en volgens het onderzoek van de PG, wordt de gewezen minister onder meer verdacht van oplichting, verduistering, overtreding van de Wet Money Laundring, ambtsverduistering en het overtreden van de Anti-corruptiewet en de Bankwet. Hoefdraad die al geruime tijd niet meer gesignaleerd is op Surinaamse bodem, is nooit persoonlijk op de zitting verschenen, maar wordt vertegenwoordigd door zijn advocaten. Hoe ben je dan niet schuldig, als je niet eens durft om persoonlijk aanwezig te zijn. Ook de verklaringen die zijn afgelegd door ex-governor Robert van Trikt, ex-directeur Legal Compliance and International Affairs, Faranaaz Hausil en Ginmardo Kromosoeto, voormalig directeur van de SPSB, geven aan dat zij hebben gehandeld in opdracht van Hoefdraad.

Ook zijn er vele e-mails en brieven die deze verklaringen staven. Daarnaast heeft de gewezen vicepresident Ashwin Adhin, bezwarende verklaringen afgelegd tegen Hoefdraad. Een van de verklaringen was dat Hoefdraad geen toestemming van hem had of van de gewezen president Desiré Bouterse en de Raad van Ministers (RvM), over te gaan tot de verkoop van ‘overheidsgebouwen’.  Volgens verklaringen van Hausil, was het plan voor de verkoop van de overheidspanden, overgebracht als schuldverrekening van de langlopende schuld van de staat. Het geld van de overheidspanden, te weten euro 45 miljoen (1e tranche) en euro 60 miljoen (2e tranche) betrof volgens Hausil op een aparte rekening, om als schuldverrekening geplaatst om de lang lopende schuld van de staat, in te lopen. Helaas heeft Hoefdraad toen besloten, het geld niet te gebruiken voor de aflossing van de langlopende rekening, maar heeft het geld wederom consumptief ingezet voor de betalingen van overheidsuitgaven.

De ex-minister had voor de zoveelste keer, weer geld nodig om de overheidsuitgaven te dekken. Het geld van de overheidspanden was het enige, dat hij nog kon trekken bij de moederbank, omdat hij op basis van artikel 21 van de Bankwet, al had getrokken bij de Centrale Bank (670 miljoen), daardoor kon hij geen geld meer opnemen. Van Trikt had eerder onthuld, dat hij daarom het geld van de panden getrokken had van het geld dat op de rekening stond. Keerpunt was daarom helemaal niet verbaasd, toen de waarheid naar buiten kwam, dat de Centrale Bank de panden had gekocht en vervolgens het geld overgemaakt voor de Staat Suriname en dat de ex-minister van Financiën, dat geld had getrokken voor de betalingen van bijvoorbeeld overheidssalarissen. Van Trikt vertelde ook, dat er nooit sprake is geweest van verrekening van die langlopende rekening, omdat het geld is gebruikt voor andere uitgaven. Hoe is zo iemand dan niet schuldig? Wie zegt dat hij geen percentage van elke deal als commissie heeft opgestreken? De PG heeft daarom gelijk door te stellen, dat er een strafrechtelijk financieel onderzoek tegen de gewezen minister moet komen. Follow the money, zeggen wij! Alleen zo kunnen we vaststellen, wie er allemaal bij betrokken zijn geweest. Inmiddels zijn er zoveel corrupte medewerkers van deze ex-minister gevlucht naar het buitenland. We zijn dat absoluut niet vergeten en vermoeden, dat deze mensen goed op de hoogte zijn, dat hun praktijken strafbaar zijn en dat niemand ze meer zou kunnen beschermen onder een nieuwe regering. Keerpunt moedigt de PG aan, om dit schuim verder te vervolgen, want naar onze mening zijn de handelingen/ leningen van Hoefdraad de hoofdreden waarom onze economie nu zo in de vernieling ligt. Het land hebben deze gasten gewoon naar de filistijnen geholpen en dan hebben zij nog het lef om te doen, alsof zij het in landsbelang hebben gehandeld. Shame on you!

More
articles