70.000 KINDEREN IN SURINAME WORDEN SEKSUEEL MISBRUIKT

Uit cijfers is gebleken, dat ongeveer 70.000 kinderen in Suriname in de leeftijd van acht tot twaalf jaar, seksueel misbruikt worden. Steeds vaker worden wij geconfronteerd met verhalen van vrouwen en meisjes die zeggen verkracht, misbruikt, mishandeld en vernederd te zijn.  Er zijn kinderen die lijden onder lichamelijk of geestelijk geweld, seksueel misbruik of verwaarlozing, terwijl zij onder de hoede zijn van hun ouder(s), wettige voogd(en) of iemand anders. Onlangs is zes jaar cel geëist tegen een stiefvader die zijn veertienjarige stiefdochter seksueel heeft misbruikt. De man zou bijna elke avond seksuele handelingen met het meisje hebben gepleegd. Volgens de dader, had het slachtoffer ingestemd met de seksuele handelingen. Niet hij, maar het meisje zou avances hebben gemaakt. Het komt vaker voor dat een dader de schuld legt bij het slachtoffer. Maar of het slachtoffer nu wel of niet heeft ingestemd, doet niet ter zake, feit blijft dat seksuele gemeenschap met een minderjarige strafbaar is, zo simpel is dat.

Waar was eigenlijk de moeder? Werkt zij in de avond? Misbruik op welk vlak dan ook, is nooit goed te praten. De verhalen van geweld tegen vrouwen zijn de afgelopen tijd ook ernstig toegenomen. Je haren gaan recht overeind staan als je leest of hoort, wat sommige vrouwen thuis meemaken.  Keerpunt is van mening, dat de straffen hoger moeten zijn en de sociaal-maatschappelijke gevolgen niet met de mantel der liefde moeten worden bedekt. Kinderen zwijgen vaak over seksueel misbruik. Dat komt meestal omdat ze zich schamen of schuldig voelen.

Doordat zij zwijgen, kan het misbruik soms heel lang doorgaan. Met name op scholen, zouden er daarom vertrouwenspersonen moeten zijn waar het kind naartoe kan stappen.

Ook is het goed om wanneer kinderen plotseling een ander gedrag vertonen, vragen te stellen aan het kind.  Onlangs verscheen in de media, dat seksueel misbruikte kinderen dit jaar nog gebruik kunnen maken van forensische zorg.

De kinderen zullen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) gratis sociale begeleiding genieten.

Om de forensische zorg te bieden, moet er nog wetgeving in orde worden gemaakt. Slachtoffers kunnen van DNA-onderzoek gebruikmaken, waardoor de dader sneller kan worden opgespoord.

We zijn benieuwd hoe lang het zal duren voordat De Nationale Assemblee deze wetgeving in orde zal maken, want de wetgeving voor seksueel molest op de werkvloer is sinds 2011 aangeboden, maar tot op heden nog niet behandeld.

More
articles