NOG STEEDS GEEN INTEGRALE OPLOSSING VOOR DAK- EN THUISLOZEN

Dakloze mannen en vrouwen die slapen op trottoirs en voor winkels in de binnenstad van Paramaribo, het is zo langzamerhand een vertrouwd beeld. Wat wij de laatste tijd hebben geconstateerd, is dat er steeds meer bij komen. Vaak worden burgers onaangenaam verrast door zwervers die lopen te schelden of dreigen te zullen slaan. Enig tijd geleden was het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) met Justitie bezig met het uitstippelen van een plan om de overlast van zwervers te beperken.

Het maakte deel uit van een integraal plan van het Openbaar Ministerie, om de criminaliteit preventief te bestrijden, omdat het gros van de zwervers bovendien drugsverslaafd is. Echter weten wij niet, in hoeverre dit plan succesvol is uitgevoerd, er komen namelijk steeds nieuwe mannen en vrouwen bij. Geluidsoverlast, wildplassen, vervuiling en ook geweld, zijn allemaal zaken waarvoor deze dak- en thuislozen zorgen. Behalve het voormelde, halen zij ook de vuilnistonnen in de binnenstad leeg op zoek naar voeding of andere zaken. We moeten een structurele oplossing zoeken en vinden voor de zwerversproblematiek, want ze zorgen voor enorm veel overlast. Opeenvolgende regeringen hebben aangegeven, dat er een integrale aanpak nodig is. Wanneer komt die dan? Pas als het te laat is? Europese overheden stellen hulpverlening aan daklozen als volgt voor: een dakloze klopt aan bij een instelling voor noodhulp, en komt vervolgens terecht in een instelling voor langere opvang. In de tussentijd worden eventuele verslavingen en schulden aangepakt, zodat de dakloze na ongeveer een half jaar, kan uitstromen naar een sociale woning, waar hij in de gaten wordt gehouden door hulpverleners, tot hij weer kan meedraaien in de maatschappij. Een aantal kan misschien een vak leren.  In Suriname heeft de groep dak- en thuislozen geen aanspreekpunt bij de overheid. Daaraan moet zeker gewerkt worden. Ook de uitbreiding van de capaciteit van het Bureau voor Dak- en Thuislozen, is een optie, net als het oprichten van meerdere opvangcentra. Maar als zwervers opgevangen worden, moeten ze sowieso verzorgd worden. Een heikele kwestie, want de overheid zit financieel zeer krap. Toch moet er gezocht worden naar een mogelijkheid deze mensen op te vangen en begeleiden. Als de overheid toch van plan is het toerisme te ontwikkelen om meer inkomsten te creëren, is dit een van de zaken die serieus moet veranderen, aangezien dit onze toerismesector negatief beïnvloedt en averechts werkt voor Suriname.

More
articles