‘New Surfin N.V ingeschreven bij KKF, dus geen geheimzinnigheid’

Recentelijk werd er naar vermening in het “geheim” een zogenaamde bankinstelling genaamd, New Surfin N.V., als staatsbedrijf statutair opgericht met een aandelenkapitaal van SRD 1 miljoen. “Geheimzinnigheid heeft niets te maken met informatie, hoe geheimzinnig kan de regering doen, als New SurFin N.V. ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel”, verklaarde minister Armand Achaibersing van Financiën, gisteren in het radioprogramma Welingelichte Kringen van ABC. Het proces is volgens Achaibersing wel verkeerd gelopen.

Achaibersing verklaarde, dat er in samenwerking met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, de oprichting van de voormelde N.V. met de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) werd besproken, die overigens daarvoor ook op de hoogte gesteld was van het voornemen tot oprichting van deze N.V. Achaibersing verklaarde, dat er echter aan de governor gezegd is, dat de raad aangevuld moest worden en er volgens Achaibersing, iemand die werkzaam is bij de CBvS, volgens Achaibersing geschikt zou zijn. “De persoon is geen hindoestaan, maar een marron, een econoom, waar ik een hoge dunk van heb”, benadrukte Achaibersing. Vervolgens zei hij, dat er wel aan de governor gevraagd is, of het toegestaan is, dat iemand van de CBvS, plaats kan nemen in deze N.V.  Achaibersing is wel van mening, dat de samenleving eerder geïnformeerd moest zijn over de New Surfin N.V.

“Er zijn procedurele fouten gemaakt, en daarom is de regering bezig dit vraagstuk te bekijken en corrigeren daar waar nodig is. De voortvarendheid waarmee dit vraagstuk opgepakt is, daar heeft het aan gelegen”, zei Achaibersing. Vervolgens verklaarde Achaibersing, dat er wel vaker bij de Raad van Ministers gezegd is, dat een ‘special purpose vehicle’ nodig zal zijn, om de economie te herfinancieren, en de productie vanwege de overheid te stimuleren. “Het is absoluut nooit de bedoeling geweest mensen informatie bewust te onthouden”, benadrukte Achaibersing Vervolgens verduidelijkte hij, dat dit vraagstuk ook samen met de coalitie uitgesproken is, en dit alles te maken heeft met de voortvarendheid. Achaibersing: “Waarmee de zaken opgepakt zijn, en de snelheid waarmede ik het heb willen realiseren. Wij zijn in gesprek met een aantal potentiele investeerders, omdat ik de economie zo snel mogelijk op orde wil krijgen.”

“Vaak beseft men niet, wat voor economie de regering overgenomen heeft, maar wij hebben een puinhoop in alle opzichten overgenomen; fiscaal, monetair, het schuldenvraagstuk, de productie en voornamelijk instituten, zijn kapot gemaakt”, aldus de minister. Volgens Achaibersing zullen er daarvoor instrumenten ingezet moeten worden. Vervolgens zei hij, dat er dan gesproken zal worden over de herfinanciering van onze economie. Gelet op de status van onze economie, zullen er volgens Achaibersing, maatregelen genomen moeten worden en het is volgens Achaibersing niet voor niets dat de regering naar het IMF is gegaan. “Echter ben ik daarover niet trots, want als er een economie achtergelaten was in redelijk goede staat, dan hoefde de regering niet naar het IMF te gaan” aldus Achaibersing.

Volgens Achaibersing, heeft de regering een internationaal adviesbureau moeten aantrekken, die ons in het schuldenvraagstuk zal moeten bijstaan, en het helpen oplossen. Achaibersing: “Als er genoeg geïnvesteerd was in sterke instituten, en de productiesector, dan was het veel makkelijker geweest en was ik niet eens gevraagd om minister van financiën te worden.”

In het kader van de crisis en het herstelplan, is er volgens Achaibersing, ontzettend veel feedback geweest. Volgens Achaibersing, wil de regering mensen de gelegenheid geven hun opbouwende kritieken op het plan te leveren, zodat het plan alleen maar beter gemaakt kan worden. “Er wordt verder gekeken naar de implementeerbaarheid van de maatregelen, als die realistisch zijn etc. Elke maatregel wordt beoordeeld en het risico wat er daarbij wel is, is de uitvoeringscapaciteit en het ook geanalyseerd wordt”, zei Achaibersing. Vervolgens stelde hij, dat onze instituten enorm verzwakt zijn achtergelaten. “Als ik de instituten wil versterken met professionals, moet ik goede salarissen kunnen uitbetalen, anders zullen ze niet naar Suriname komen”. Dit is volgens Achaibersing een risico wat ook geïdentificeerd zal moeten worden door de regering. “Ook bij de uitvoeringscapaciteit wordt er hard aan gewerkt”, aldus Achaibersing.

More
articles