‘Nationaal Leger schijnt Bewakingsdienst te zijn geworden’

Volgens bestuurskundige August Boldewijn, heeft het er veel van, dat het Nationaal Leger van Suriname momenteel als bewakingsdienst wordt gebruikt. Dit zegt hij naar aanleiding, van de werkzaamheden die veel militairen momenteel uitvoeren. Naar verluidt, worden militairen momenteel ingezet voor het bewaken van politieke ambtsdragers en goudvelden, terwijl ze de territoriale integriteit van het land moeten beschermen. Gezien militairen paraat moeten blijven voor buitenlandse agressie en opdraaien voor de territoriale bescherming, moet de minister van Defensie volgens Boldewijn een halt toeroepen aan het misbruik van militairen.

“Het Nationaal leger schijnt nu een bewakingsdienst te worden, militairen voeren taken uit die buiten de functieomschrijving van het Leger vallen. Hun belangrijke taak, is het beschermen van het Surinaamse grondgebied.

En anno 2021 zien we dat nog niet gebeuren, de grenzen worden niet voldoende bewaakt. Het is de taak van de minister van Defensie om ervoor te zorgen, dat de basistaken van het leger niet overtreden worden”, aldus Boldewijn. Gezien de territoriale bescherming van Suriname nihil is, stelt de bestuurskundige dat de samenleving niet veilig is. “De territoriale integriteit is niet goed bewaakt.”

Boldewijn haalt het voorbeeld van de recente samenscholing van de honderden Cubanen te South-Drain aan. Volgens hem is dit het bewijs van een slechte grensbewaking. “Het zou nimmer zover mogen komen, indien er een goed radarsysteem was, dat gelijk informatie verschafte, hoeveel of via welke grens vreemdelingen het land binnen komen. We oordelen niet, maar het konden net zo goed terroristen zijn; wat zou het plan van aanpak zijn dan? Dit is precies waar militairen moeten inkomen, de volledige bescherming van de lokale bevolking en het bewaken van de grenzen”, zegt Boldewijn. De bestuurskundige stelt, dat de defensieminister erop moet toezien, dat er een speciale eenheid kan ingrijpen ter garandering van de volledige territoriale bescherming.

More
articles