Decentralisatie sportbeleid gestart te Apoera

Op verzoek van districtcommissaris Josta Lewis, heeft de directeur van Sportzaken, Gordon Touw Ngie Tjouw, van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), een kort bezoek gebracht aan Apoera. Het doel van het bezoek had te maken met het groot onderhoud van het kunstgrasveld en het bezichtigen van het zwemcomplex. Volgens Touw Ngie Tjouw, is het traject ‘Decentralisatie van het sportbeleid’, gestart. “Voor een helder beeld van het sportgebeuren in ressort Kabalebo, zal Sportzaken beleidsmedewerkers aan het commissariaat en dorpsbesturen ter beschikking stellen”, zei Touw Ngie Tjouw. Dit moet volgens hem, resulteren in een duidelijke visie en sportbehoefte voor de lokale samenleving van Sipaliwini. De sportdirecteur zegt verder dat de regering het directoraat Sportzaken toegevoegd heeft aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling, zodat de voor sport benodigde infrastructuur, sneller en beter ontwikkeld kan worden naar de wensen van elke buurt.

Volgens districtcommissaris Josta Lewis, worden er jaarlijks grote Corantijnse Copa-evenementen georganiseerd door de dorpbesturen. ‘’Momenteel is voetbal de sport in het ressort, maar de jongeren doen het ook goed met atletiek en volleybal. Met een gericht nationaal sportbeleid van ROS, zullen wij als ressort in de toekomst invulling daaraan geven’’, zegt de burgermoeder. ‘’Wij vertrouwen erop dat op deze manier het gericht nationaal sportbeleid betere toekomstperspectieven zal bieden aan Surinamers in elk district en elk ressort.’’ De delegatie van Sportzaken werd begeleid door kapitein Simons. De komende periode zal de directeur samen met zijn staf de andere districten bezoeken.

More
articles