ROS start met Gericht Nationaal Sportbeleid

Als deel van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), zal het directoraat Sportzaken invulling geven aan de sportontwikkeling in Suriname. Het beleid van het directoraat is uitgewerkt in het Gericht Nationaal Sportbeleid (GNS) en is uitgezet voor tien jaar, periode 2020-2030. Dit gericht nationaal sportbeleid moet leiden naar succesvolle individuele districtsportplannen en deze zullen de komende vier dagen in Para besproken worden.

Op 8 februari jongstleden heeft de directeur van Sportzaken, Gordon Touw Ngie Tjouw, het GNS overhandigd aan districtscommissaris Marlene Joden van het district Para. Volgens de sportdirecteur, zal het directoraat Sportzaken gericht beleid ontwikkelen met het GNS. “Het GNS zal ons stimuleren om sport- en bewegingscultuur bij de bevolking toe te passen, waardoor een groot deel actief zal participeren aan enige vorm van beweging.” Tevens is het doel gericht op het bieden van de mogelijkheid aan topsporters om deel te nemen aan nationale, regionale en internationale meetmomenten. “Het Gericht Nationaal Sportbeleid zal de gestelde doelen, de uitvoering en de meetbaarheid daarvan middels zorgvuldig en beheersbaar geïdentificeerde speerpunten implementeren”, zegt Touw Ngie Tjouw tijdens zijn werkbezoek aan de inheemsen dorpen in Para. Districtscommissaris Joden juicht deze ontwikkeling in het district toe, gezien de enorme interesse voor sport in het gebied. Het gaat met name om voetbal, atletiek, watersport en slagbal. Zij geeft verder aan, dat het commissariaat de afgelopen vijf jaar een goede samenwerking heeft gehad met de afdeling Sportzaken, vooral op het gebied van onderhoud van de sportaccommodaties. “Para bruist van sporttalent en met het Gericht Nationaal Sportbeleid, zullen wij invulling daaraan geven.” De burgermoeder deed verder een beroep op de directeur om samen met zijn team na te gaan hoe de sporttalenten in Para ontdekt en naar grotere hoogten begeleid kunnen worden.

Volgens Touw Ngie Tjouw, sporten er meer vrouwen in het district. Touw Ngie Tjouw: “Wij van het ministerie, met name het directoraat Sportzaken, kunnen op een goedkope manier sport op de rol brengen in Para. Dat wil zeggen dat de Paranen zelf hun behoefte kunnen aankaarten, effectief en zuinig sportbeleid ontwerpen. Via de in-frastructuur van de commissariaten zullen wij gezamenlijk in de toekomst sport dichterbij brengen. In het GNS zullen wij ons richten op topsport, jeugdsport, schoolsport, breedtesport (bewegingsrecreatie en recreatiesport). Verder hebben wij als speerpunten schoolsport, Suriname be-weeg, talentontdekking/stimulatie/ontwikkeling en sportinfrastructuur.’’ Touw Ngie Tjouwi werd vergezeld door de onderdirecteur Sport Accommodaties en Ruimte John Atida, hoofdbeleidsmedewerkers Sergio Tawjoeran en het waarnemend hoofd Sportzaken Para.

More
articles