Varianten gedetecteerd in Frans-Guyana

‘Oorsprong van besmetting nog niet bekend’

Op zaterdag 13 februari werden vier positieve COVID-monsters, die voor screening waren ingediend, als positief bevonden en als varianten van Covid-19 konden worden beschouwd in Frans-Guyana. Volgens de Franse ambassadeur, Antoine Joly, zullen deze monsters worden onderworpen aan verdere testen om met zekerheid te kunnen stellen, om welk type variant het gaat (Brits, Zuid-Afrikaans of Braziliaans). “Vanaf het moment dat men de resultaten binnen had, werd het strikte isolatieprotocol onmiddellijk ingezet, en de gezondheidsdiensten in Frans Guyana hebben direct aan contacttracing gedaan. Om het risico op epidemieën te beperken, zijn mensen die prioriteit genieten voor vaccinatie uitgebreid tot alle gezondheidswerkers en iedereen ouder dan 50 jaar”, zegt Joly.

Het laboratorium van de Franse gezondheidsdienst (ARS) meldde op zaterdag 13 februari de aanwezigheid van varianten, na de screening van positieve COVID-monsters genomen van vier personen van 57 tot 62 jaar, niet gerelateerd of in directe verbinding met elkander. Naar informatie vanwege de Franse autoriteiten, zijn deze mensen woonachtig in Rémire-Montjoly, Matoury en Cayenne. Drie monsters dateren van 4 februari en een van 9 februari.

Een van de vier personen is de afgelopen week overleden. De andere drie mensen zijn opgevangen door de gezondheidsautoriteiten als onderdeel van de versterkte covid-procedures.

“Variant”

“Zonder te wachten, werden de patiënten ingelicht, de protocollen van strikte isolatie in acht genomen en gezocht naar de oorsprong van de besmettingen, de contacten van deze mensen werden ook opgespoord. Op dit moment is de oorsprong van deze besmettingen nog niet bekend”, aldus Joly. Sinds enkele weken wordt in Frans-Guyana elke COVID-test die positief is, onderworpen aan een RT-PCR screening, om te bepalen of het een besmetting is met een variant, dat wil zeggen, een van de stammen die vooral over de hele wereld worden onderzocht vanwege hun verhoogde besmettelijkheid. Volgens de ambassadeur, is screening sneller dan testen: hij vergelijkt het monster met de gezochte varianten en maakt hierdoor onmiddellijke actie mogelijk. Een positief screeningsresultaat bevestigt wanneer de patiënten drager waren van een van de varianten.

Onderzoek

“De testen die de komende dagen worden uitgevoerd, zullen het mogelijk maken om precies de aard van de variant vast te stellen. Bij besmetting door een variant worden de procedures versterkt. Isolatie verlengd tot tien dagen voor dragers van de Zuid-Afrikaanse (V2) of Braziliaanse (V3) variant. Voor deze mensen, rekening houdend met de absolute noodzaak om elk besmettingsgevaar te vermijden, het opheffen van de isolatie is afhankelijk van een negatieve test van de patiënt. Als de tweede test nog positief is, wordt de isolatie met zeven dagen verlengd. Isolatie kan niet worden opgeheven, als patiënt koorts heeft gehad in de afgelopen 48 uur. Het opsporen van contactpersonen wordt ook opgevoerd, omdat dragers van een variant erop moeten worden gewezen dat de besmettelijkheid veel hoger ligt en op het belang van bijzonder strikte isolatie.

Contactgevallen van variantdragers moeten ook kunnen profiteren van een onmiddellijke RT-PCR-test om zo meerdere besmette personen snel te kunnen opsporen. Bij een positief resultaat wordt het monster nagelopen en de persoon langer afgezonderd. Bij een negatief resultaat moet de persoon toch in isolatie blijven gedurende zeven dagen, sinds zijn laatste risicocontact en daarna een nieuwe RT-PCR ondergaan”, zegt Joly.

De nieuwe werkwijze van de Fransen in de strijdt tegen Covid-19 en de varianten is voor de Franse autoriteiten bepalend omdat, het gaat om de omgang met ‘contacten van besmette personen, “die voorheen niet door de alarmeringsprocedures werden opgemerkt. Vanaf nu wordt contact opgenomen met personen, die risico lopen drager te zijn van een variant en gevraagd mensen te waarschuwen, met wie zij ook in contact zijn geweest enzo risico lopen door hun laatste contact met de drager van de variant. Voor deze tweede generatie mutanten en de mensen die met ze in contact zijn, de instructies als volgt:

  • Verheviging van de toepassing van anti-covid-maatregelen en in het bijzonder het dragen van het liefst een chirurgisch masker in aanwezigheid van andere mensen
  • Telefonisch contacten onderhouden;
  • Vrijwillig verminderen van sociale contacten gedurende de daarop volgende 7 dagen;
  • Voer onmiddellijk een diagnostische test uit na de eerste bekende symptomen.

More
articles