NOTOIRE BOEVENBENDE

De regering Santokhi zit nauwelijks een week aan en heeft nu reeds goed in de gaten, niet slechts een totaal bankroet land in de schoot geworpen te hebben gekregen, maar ook met kundig leeggeroofde 17 departementen te zitten. Het boevengilde van de NDP heeft alles wat maar los en vast zat in de ministeries weggedragen. President Santokhi ontdekte bij het binnentreden van zijn kabinet, dat alle computers zijn verduisterd en alle daarbij horende randapparatuur. Het moet glashelder zijn, de NDP-dieven hebben de tactiek van de verschroeide aarde ook in het Kabinet van de President doorgevoerd om zo het werken van de regering Santokhi zo goed als onmogelijk te maken. We dragen alles weg, dan kan hij en zijn coalitieploeg niet of nauwelijks werken. Ook constateerde Santokhi dat alle dienstwagens van het kabinet zijn verdwenen. Directeur Eugene van der San is zeer verbolgen geraakt over het feit dat alle materiaal en materieel is weggedragen, vooral omdat hij daar als directeur de verantwoordelijkheid voor draagt. Volgens Van der San moeten er voor het kunnen overnemen van dienstvoertuigen, dus ook op zijn kabinet, beschikkingen zijn die hij onder ogen moest hebben gehad en dat is niet het geval. Dus het verdwijnen van materiaal en vooral materieel, heeft op onrechtmatige wijze plaatsgevonden. De president heeft het personeel van het kabinet opgeroepen de spullen terug te brengen, anders zullen er maatregelen genomen worden. Hij wijdde niet uit wat die maatregelen zullen zijn, maar Keerpunt is er zeker van, dat de recherche van de politie ingeschakeld zal worden en er koppen zullen gaan rollen, als de spullen niet terugbezorgd worden. Ook vicepresident Brunswijk heeft op zijn kabinet een kaalslag geconstateerd. Ook daar zijn de dienstvoertuigen verdampt en ook in de kantoren zou van alles en nog wat ontbreken. Het moet voor de gehele gemeenschap duidelijk zijn dat de NDP de macht dan wel heeft overgedragen, maar alles heeft geruïneerd en dan niet slechts op het financiële vlak. Voor de verkiezingen heeft Keerpunt bij herhaling aangegeven dat binnen de NDP, er een mentaliteit in de afgelopen decennia heeft postgevat van ‘’efu me no mang tang fu ‘n nyan na plunder dan me e vernietig alla sani’’. En dat is precies wat nu heeft plaatsgevonden. Binnen alle ministeries zullen de leden van de Raad van Ministers vrijwel dezelfde verwoesting tegenkomen. Overigens is het niet de eerste keer dat paars zo desastreus en schofterig tekeer is gegaan. Toen het criminele en corrupte NDP-bewind onder leiding van Jules Wijdenbosch in 2000 plaats moest maken voor de regering Venetiaan II, werd ook een financiële ravage aangetroffen. Ook waren alle auto’s ingedeeld op het kabinet van deze politiek zeer corrupte man, als sneeuw voor de zon verdwenen. Het waren maar liefst 40 stuks gebruikte voertuigen die bij een lokale dealer waren aangeschaft. Jammer genoeg werd er door de aantredende regering Venetiaan niet tot een grondige inventarisatie overgegaan en ook werd er niet intensief onderzocht waar de wagens waren beland. De regering Santokhi dient te weten dat de auto’s die verdwenen zijn, overwegend niet ouder zijn dan 4 jaar en dus nog zeer bruikbaar voor de 17 departementen. Deze wagens moeten allemaal terug en niemand moet in de gelegenheid gesteld worden ze voor een appel en ei te bemachtigen. We hopen dat Santokhi en zijn coalitieregering zich zeer dapper opstellen en de wagens terugvorderen. Al moet dat gebeuren door middel van het inschakelen van de procureur-generaal en zijn werkarm het Korps Politie Suriname. Er moet paal en perk gesteld worden om zo te laten zien dat dieven geen vrijbrief meer hebben om het land te blijven benadelen.

More
articles