PAARS DIEVENGILDE ZEER ACTIEF

De regering Santokhi zit nog geen week aan en wordt nu reeds geconfronteerd met een scala van problemen op vrijwel elk vlak. Niet alleen heeft ze nu een beter zicht op de financiële positie van staat en is het duidelijk dat de staatskas zo leeg is, en dat het vrijwel onmogelijk is de salarissen van haar werknemers deze maand uit te betalen; ook moet deze maand het vakantiegeld aan ambtenaren worden voldaan en dat is tot op dit moment ook niet mogelijk. De vorige maand sprongen de lokale banken nog in en schoten de vele miljoenen SRD voor, om de ambtenaren aan het einde van de maand hun loon te kunnen verschaffen. De regering Santokhi die wel wist dat er problemen waren met de staatsfinanciën, had nimmer kunnen bevroeden, dat het financiële plaatje er zo slecht uit zou zien. De regering Bouterse II heeft gewoon een totaal bankroet land in alle snelheid overgedragen aan de nieuwe coalitieregering Santokhi. De overdracht kon dan zogenaamd zonder problemen en of politieke tegenwerking hebben plaatsgevonden, maar waar er nu totaal geen sprake is van een soepele en nette overdracht, betreft het op zeer openlijke wijze wegmaken van tal van attributen c.q. roerende goederen die de nieuwe regering nodig heeft om op een ordentelijke wijze haar werkzaamheden te kunnen aanvangen. Op bepaalde ministeries is de volledige kantoorinventaris door dieftige medewerkers verduisterd. Computers, laptops, printers, kopieermachines, kopieerpapier, meubels etc., zijn al weggedragen en wel vlak nadat de verkiezingsuitslag bekend werd. Bij de communicatie units van de overheid, werd de boel ook leeggestolen. Ook daar gingen computer hardware en benodigdheden huiswaarts onder het mom dat men thuis moest werken vanwege COVID-19.  Daar  zijn naar verluidt, ook zeer dure fototoestellen die een waarde van tienduizenden US-dollars vertegenwoordigen en andere videorandapparatuur als sneeuw voor de zon verdwenen. Overigens geen nieuw verschijnsel onder het paarse dievengilde. Gebeurde na 1987 ook bij de STVS, toen verdween niet alleen apparatuur, maar ook het gehele filmarchief. Verduisterd door ene meneer B.B. Een bekend fenomeen onder de regering Bouterse is ook geweest, dat reeds na 2016, ofschoon het toen al bij haar en haar trawanten bekend was, dat Suriname in een zware conjunctuurdip was beland en vooral de deviezeninkomsten van staat zwaar aan het afnemen waren, men er toch toe overging, veel kapitaalgoederen aan te schaffen. De ene na de andere peperdure terreinwagen van het SUV-type en 4×4 pick-ups werden voor de president, ministers, directeuren van ministeries en anderen gekocht, wellicht met de bedoeling, zich deze in de nabije toekomst via tal van corruptieve handelingen, toe te eigenen. In vrijwel alle gevallen betrof het voertuigen die in aanschafwaarde ver boven de USD 40.000,- lagen. Deze lui hielden er toen reeds rekening mede, dat bij een eventuele verkiezingsnederlaag, de voertuigen aan de overheid zouden kunnen worden onttrokken.  Momenteel speelt de kwestie van ex-minister van LVV , Parmessar, die zich een Volkswagen  Amarok  op een fromu c.q. corrupte wijze heeft toegeëigend en daarvoor slechts SRD 20.000,- heeft neergeteld. Dus dit oneerlijk sujet wenst  van een bepaalde regeling gebruik te maken, door een peperdure wagen die in reeds gebruikte staat normaliter USD 20.000,- moet opbrengen,  slechts  USD 1666,-  dollar te betalen. Dit is natuurlijk corruptie in de reinste vorm, en dan heeft dit heerschap nog het gore lef om via sociale media, zijn zwaar corrupt handelen, te willen rechtvaardigen. Maar het gaat niet alleen om Parmessar, er zijn meer van die figuren die het op vrijwel nieuwe auto’s van de overheid, hebben gemunt. Reeds bij de aanschaf van bepaalde heel dure terreinwagens werd bij de dealer erop aangedrongen, de voertuigen niet te voorzien van blauwe kentekenplaten, maar gele. Toen reeds was het duidelijk dat men snode plannen had met de dure wagens na een eventuele wisseling van de wacht.  Waarom er zulke dure Volkswagens werden aangeschaft was voor velen niet gelijk duidelijk, maar wij wisten het wél uit vorige ervaring van het NDP-kabinet van Wijdenbosch. Het is momenteel zelfs zo erg, dat men doende is bepaalde voertuigen te verdonkeremanen, kennelijk met de bedoeling, met de autobescheiden te gaan rommelen en ook nog de wagen in een andere kleur over te spuiten. De regering Santokhi doet er goed aan, de procureur-generaal in te schakelen om deze grootschalige diefstal van overheidsgoed te achterhalen en zo te voorkomen, dat de staat voor de zoveelste keer door dieftige paarse trawanten wordt benadeeld. Ze hebben al genoeg gestolen en geroofd. De regering Santokhi moet hier een stokje voor steken, al was het alleen maar om het feit dat ze gezien haar huidige financiële positie al deze roerende goederen niet zal kunnen vervangen. Gelukkig heeft de ex-directeur van het Kabinet van de President ingezien dat deze grootschalige diefstal, absoluut onacceptabel is en dat de spullen in de boezem van staat terug dienen te komen. Heer Van der San, we zijn het vaak niet eens met u geweest, maar in dezen onze welgemeende complimenten.

More
articles