INVESTEREN UIT GOED VERTROUWEN

Date

De NDP-regering onder leiding van president Bouterse, heeft reeds meegedeeld, de macht sneller te willen overdragen aan het nieuwe coalitiekabinet bestaande uit VHP, ABOP, NPS en PL. De problemen die zich vrijwel op elk gebied momenteel manifesteren, vereisen een snelle aanpak en dat is niet langer de taak van een demissionair kabinet,

De NDP-regering onder leiding van president Bouterse, heeft reeds meegedeeld, de macht sneller te willen overdragen aan het nieuwe coalitiekabinet bestaande uit VHP, ABOP, NPS en PL. De problemen die zich vrijwel op elk gebied momenteel manifesteren, vereisen een snelle aanpak en dat is niet langer de taak van een demissionair kabinet, dat zich slechts bezig dient te houden met het afronden van nog lopende zaken en niet de ruimte heeft grote en ingrijpende beslissingen te nemen. Het is dan ook niet onverstandig van het kabinet Bouterse, om zo spoedig mogelijk over te gaan tot de machtsoverdracht. Wat de regering Bouterse beter weet dan wie dan ook, is dat de problemen levensgroot zijn en die voornamelijk te maken hebben met groot geldgebrek bij de overheid. Het begrotingstekort beloopt in de miljarden SRD en daarbij komt nog een berg aan buitenlandse schulden, die ook betaald zullen moeten worden inclusief de rente. De nieuwe regering zal zeker alles moeten doen, om haar verdiencapaciteit die de laatste jaren niet is gestegen en zelfs is verminderd, weer op te voeren, anders ziet het er ook voor haar duister uit. Waar de regering Bouterse ten onder aan is gegaan, is het niet slagen de productie in het land significant op te voeren en vooral in het bevorderen van de productie gericht op export, schoot ze schromelijk tekort. De nieuwe coalitie heeft nu wel tot taak het vertrouwen bij de lokale en externe investeerder te herwinnen, waardoor er meer geld vrijgemaakt kan worden voor het opvoeren van en opstarten van nieuwe productiemogelijkheden. Er is geld bij de private sector, dat in de afgelopen tien jaar niet of nauwelijks werd geïnvesteerd, omdat men zeer weinig vertrouwen had in een kabinet dat zich slechts bezighield met tal van populistische zaken en teveel op de linkse tour was beland. Zowel lokale als buitenlandse kapitaalkrachtigen, haalden nadrukkelijk de neus op voor het NDP-kabinet en hielden hun geld vast of sluisden het weg. Opmerkelijk was ook het vertrek van Alcoa na bijna 100 jaar in ons land. Recentelijk vertrok ook het bacovenbedrijf uit België en liet Suriname met een strop achter. Oud-governor André Telting, nu wijlen, vertelde ons bij herhaling, dat er veel geld in handen is van particulieren, die het pas zullen investeren in Suriname als het vertrouwen in de aan de macht zijnde politici, goed is. Er zouden honderden miljoenen geïnvesteerd kunnen worden, als men maar de zekerheid had, dat zulks binnen een gezond macro-economisch en monetair systeem kon plaatsvinden. Vertrouwen moet er volgens Telting toentertijd, altijd zijn, anders komt er geen enkele grote investering tot stand. En dat heeft de regering Bouterse in de afgelopen tien jaar heel goed gezien en meegemaakt. De nieuwe regering onder leiding van de VHP, kijkt tegen een financieel geruïneerd land aan en zal door prudent optreden, gemanaged door haar capabele financiële adviseurs, macro-economisch en monetair herstel, moeten realiseren. Door de juiste beslissingen te nemen, al zullen die behoorlijk onplezierig voor de samenleving overkomen, zal er herstel optreden en het vertrouwen, vooral bij investeerders, toenemen. En als men de productie wenst te stimuleren en door geldinjecties op gang brengt, zal de werkgelegenheid ook wel aantrekken. Zover zijn we voorlopig nog lang niet. Zodra de nieuwe regeerploeg het werk overneemt en aanvangt, zal blijken hoe enorm de schade is en hoe te beginnen. Dat het geen gemakkelijke opgave wordt, staat nu reeds als een paal boven water. Alvast zullen de lokale banken de komende maand moeten inspringen voor het betalen van de vaste lasten die de overheid kent. Daarna zal men hard moeten werken aan andere inkomsten. Hoe die tot stand zullen komen, is voor ons nog niet helemaal duidelijk, maar hoe het ook zij, ook daar zullen de nieuwe machthebbers oplossingen voor moeten vinden. Voor ons staat het nu reeds vast, dat een groot aantal overheidssubsidies zullen vervallen en veel overheidsbezittingen die als overtollig worden aangemerkt, aan vervreemding onderhevig worden.

More
articles