Het ene virus nog niet onder controle en nu al een ander

Vorig jaar vond de corona-uitbraak plaats in een dorp in China. Onderzoek heeft tot nu toe uitgewezen dat het virus afkomstig zou zijn van een dier, dat bij de Chinese gemeenschap gezien wordt als een delicatesse. Corona bleef niet beperkt tot een klein dorpje, binnen korte tijd was er sprake van een pandemie. Het virus heeft de economie van haast alle landen plat weten te leggen. Nu in veel landen het virus onder controle lijkt te zijn, blijkt dat er wederom sprake is van een virusuitbraak, dit keer afkomstig van vleermuizen. Het ene virus is nog niet onder controle of er is alweer sprake van een nieuw. Het ergste is dat landen hun grenzen weer open stellen, omdat zij willen dat het toerisme weer op gang komt. Chinezen zitten overal en in elk land. Realistisch bekeken zal het niet lang duren voordat deze ziekte in Europa is. Dit is ook een probleem voor Suriname, dat na ruim vijf maanden er nog niet in geslaagd is het probleem van het beschermen van onze grenzen, onder controle te krijgen. We moeten ervoor waken dat wij niet komen te zitten met twee virussen, want dan is het gedaan met onze economie, die er al heel slecht voor staat. Ons gezondheidssysteem zal twee virussen echt niet aan kunnen. Het wordt tijd dat landen strenge maatregelen gaan treffen voor mensen die komen vanuit China of andere risicolanden. Echter is het probleem dat niet een ieder komt via de normale weg. We zijn ons ervan bewust dat er mensen zijn, die het in hun eigen land niet meer veilig vinden en naar allerlei manieren zoeken om hun land te verlaten, op zoek naar een plek voor hen en hun gezin. Deze mensen denken dat het in Suriname veilig is, omdat wij in vergelijking tot veel andere landen, weinig besmettingen hebben. Zij vergeten dat ons land slechts 600.000 inwoners telt.

More
articles