GEEN VOEDSELPAKKET, MAAR MONI KARTA

Het gedrag van de burgers heeft afgelopen maandag helaas veel te wensen overgelaten, overigens is dit niet te wijten aan de bevolking, maar aan het ministerie van Sociale Zaken. Het ministerie had op voorhand kunnen bedenken, dat de distributie van voedselpakketten, een grote massa op de been zou brengen. Om in aanmerking te komen, is van tevoren de instructie gegeven dat burgers zich van tevoren moesten registreren en dat alleen mensen die zich geregistreerd hadden en van wie de namen met de letters A tot en met E beginnen, moesten komen om een pakket op te halen.

Natuurlijk zijn ook burgers die zich niet geregistreerd hadden, gekomen. Zij hoopten zich alsnog te kunnen registreren. Veel burgers hadden het al niet breed, maar slaagden er toch in elke maand de eindjes aan elkaar te knopen. Door het coronavirus verloren veel burgers hun baan en de burgers die elke maand net rond konden komen, slagen daar nu niet meer in. Het is dus duidelijk dat nu veel meer mensen ondersteuning nodig hebben. Er kwamen dan ook grote groepen mensen bij de distributiepunten bijeen om een pakket in ontvangst te nemen. De massa was zo groot, dat er een chaotische situatie ontstond. Mensen moesten uren wachten en al gauw werden de COVID-19 maatregelen niet in acht genomen. Er waren te weinig ordehandhavers om alles in goede banen te leiden. Maar zelfs al was er genoeg personeel geweest, is het nog maar de vraag, of mensen urenlang rustig in een rij blijven staan. Op Latour werden de pakketten te laat aangeleverd, waardoor om half negen in de avond, er nog pakketten verdeeld werden. Door de chaos die ontstond, is besloten de distributie enkele dagen stop te zetten, dit ten nadele van burgers die zich wel aan de regels hebben gehouden en zich netjes hadden geregistreerd. Er waren ook mensen die bonnen hebben vervalst om aan een pakket te komen, anderen vertrokken met twee pakketten, terwijl later bleek dat zij maar voor één pakket in aanmerking kwamen. Vrijdag wordt de distributie hervat. Voortaan worden de  pakketten aan huis bezorgd. Een hele verbetering, maar het beste zou zijn om  de pakketten af te schaffen. Een groot gezin krijgt twee pakketten, maar wie geen grote koelkast heeft, kan niet alle producten goed opslaan. Geef mensen geen pakket. Stop met de bevoogding en stort het geld op de Moni Karta of op de bankrekening van de desbetreffende personen, dan kunnen zij zelf beslissen wat ze willen kopen.

 

More
articles