CLUSTERS EN HET LATENTE GEVAAR

De COVID-19 pandemie beheerst momenteel het leven van verreweg de meeste inwoners van dit land op een zeer negatieve wijze en heeft funeste gevolgen voor de algehele staatshuishouding, als ze nog veel langer dit land en volk blijft geselen. In het kader van de bestrijding en het bedwingen van een verdere verspreiding van het coronavirus, heeft de overheid een verscherpte lockdown ingesteld, die tal van beperkingen in zich draagt en groot verlies binnen de samenleving tot gevolg heeft. Het ingestelde COVID-19 Managementteam, heeft tot voor kort een strategie gevolgd, waarbij mensen die menen het virus te hebben opgelopen, zich telefonisch konden melden bij het BOG, waarna deze personen konden worden getest. Deze methode wordt nu niet meer helemaal en uitsluitend gevolgd en zijn de gezondheidsautoriteiten ertoe overgegaan, personen op te sporen die mogelijk een COVID-19 besmetting via derden hebben opgelopen, zulks om te voorkomen dat de verspreiding nog veel ernstiger vormen kan gaan aannemen en het aantal dodelijke slachtoffers dat nu op 6 staat, snel kan vermeerderen.  Men is de laatste twee weken tot de conclusie gekomen, gezien de beschikbare gegevens, dat het aantal besmettingen binnen de gemeenschap in Paramaribo en ook daarbuiten, veel groter moet zijn dan aanvankelijk werd aangenomen. Ook het aantal importgevallen, dat via Frans-Guyana ons territoir is binnengeslopen, is verontrustend groot te noemen. Binnen het COVID-19 Managementteam overheerst nu de vrees, dat er in bepaalde delen van de stad en in het oosten van ons land, bepaalde clusters van COVID-19 besmettingen zijn ontstaan, die een levensgroot gevaar kunnen vormen voor de gehele samenleving en die moeten daarom ten spoedigste worden opgespoord en ontmanteld. De positieven uit deze clusters moeten daarbij zo snel als mogelijk in quarantaine worden geplaatst. Een lokaal medium meldt dat de meeste coronabesmettingen, importgevallen betreft uit Frans-Guyana en Brazilië. Terwijl er nog mensen zijn die dat wensen en durven ontkennen, werkt het COVID-19 Managementteam met keiharde bewijzen en data, om zulks te kunnen staven.  Maar de clusters die in onze hoofdstad in bepaalde wijken zijn geïdentificeerd,  zijn niet zomaar ontstaan en maken deel uit van een sociaal-maatschappelijk vraagstuk, dat inherent is aan de woningnood en het huurpenningenprobleem. Het is geen onbekend fenomeen, dat er voor zowel Surinamers als buitenlanders, een woningnoodvraagstuk geldt en dat er woononderkomens worden aangeboden, waar fors in vreemde valuta (dollars en euro’s) voor moet worden neergeteld. Door de hoge bedragen in vreemde valuta, komt het al geruime tijd op opmerkelijke wijze voor, dat meerdere mensen in veel te kleine woonruimten wonen en hierdoor het COVID-19 coronavirus vrij spel heeft bij zijn besmetting. Door dit gedwongen bijeen hokken van meerdere personen, in veel te kleine appartementen en woningen, ontstaan de clusters in bepaalde wijken, die nu óók door het COVID-19 Managementteam in kaart zijn gebracht en als een enorm vraagstuk voor de aanpak van de bestrijding, mogen worden gezien. Wat de zaak nog complexer maakt, is dat het lang niet duidelijk is, waar al die mensen samenwonen en of het nu wel om ingezetenen of buitenlanders gaat, die hier illegaal of legaal zijn. Bepaalde clusters geven hierbij al snel de indruk, dat er sprake is van gettovorming en daar schuilt natuurlijk ook het gevaar in, vooral met betrekking tot het COVID-19 coronavirus. We kunnen dan wel netjes de clusters vaststellen en vastleggen in computerdata en mooie power-point presentaties geven, maar daar is het COVID-19 vraagstuk en zijn bestrijding, nog niet mee uit de wereld geholpen. Er moet daarom zo snel mogelijk een oplossing gevonden worden voor de knellende woningnood, om zo het op grote schaal gedwongen samenhokken, terug te dringen. Slagen we daar niet in, dan zal COVID-19 ons nog geruime tijd blijven teisteren en niet snel uit onze samenleving verdwijnen.

More
articles