COVID-19 Managementteam handelt ondoordacht

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), distribueerde afgelopen maandag, voedselpakketten aan behoeftigen. Er waren zoveel mensen op de distributie afgekomen, dat er een chaotische situatie ontstond. Criticus en schrijver Julian With, schreef vanochtend op zijn Facebook-pagina, dat de situatie uit de hand dreigde te lopen. Volgens With is de totale lockdown geen verkeerde maatregel, zolang de diensten op de juiste manier worden uitgevoerd.

“Totale lockdown is geen verkeerde maatregel! Met deze maatregel is het New York en andere landen waar het virus het piekpunt had bereikt, gelukt om de verdere toename van de verspreiding van het virus een halt toe te roepen en alle landen die tot op heden succes geboekt hebben, hebben deze maatregel getroffen. Maar wie haalt het in zijn hoofd om een algehele lockdown af te kondigen, maar dan coronapakketten op een zodanige manier aan de bevolking te verstrekken, dat er dagelijks honderden mensen naar het loket gaan voor hun pakket?”, aldus With. Volgens hem vergroot deze manier van pakketten distribueren, de kans op besmetting. Hij zegt ook dat er meer besmettingen plaats kunnen vinden dan wanneer er helemaal geen lockdown zou zijn afgekondigd.

“Surinamers zullen veel spijt hebben dat ze de ontbinding van het huidige COVID-19 Managementteam niet afgedwongen hebben. Dat ze het verantwoordelijk en het verstandelijk vermogen missen om te zien dat ze hiermee het paard achter de wagen spannen, is tot daaraan toe. Surinamers zijn getuige van dit levensgevaarlijk geklungel en ze komen niet massaal in opstand, dat is onbegrijpelijk”, zegt With. Volgens With is de aanpak van de geïnfecteerden, zeer amateuristisch. Tot slot stelt hij dat de uitvaartbranche momenteel in Suriname ‘lacht’, vanwege de foutieve aanpak van patiënten, die de dood tot gevolg heeft.

More
articles