NIEMAND ZIET DE BUSHOUDERS STAAN?

Bushouders trachten al maanden zonder enig succes, met de regering om de tafel te zitten. Ze willen de problemen die er zijn binnen de sector, dringend met de regering bespreken, maar die blijft de boot maar afhouden. Steeds wordt de bushouders verteld dat vanwege het COVID-19 virus, het niet het juiste moment is. Ziet niemand de bushouders staan? Of moet er eerst een massaal protest komen alvorens hun zaken serieus worden genomen. Ze zullen dan zeker bekritiseerd worden, nu al worden ze hebzuchtigen genoemd die steeds op zoek zijn naar geld, dit terwijl hun gelden steeds achtergehouden worden. Na bijkans een jaar hebben ze eindelijk een deel van hun betaling ontvangen. Het gebeurt vaker dat zij niet volledig uitbetaald worden en nu is dus wederom een deel achtergehouden. Het is nog niet bekend wanneer dat zal worden uitbetaald. Het is overigens geen tegemoetkoming die zij ontvangen hebben, maar een uitbetaling die allang had moeten plaatsvinden. Zou dit niet juist het moment moeten zijn waarop de regering om de tafel had moeten zitten met de leiding van de bond van de bushouders, zodat alle mogelijke plooien strak kunnen worden gestreken en er uitgebreid gesproken kan worden over de tariefsaanpassing? Iedereen is er zich van bewust dat alles in de winkels veel duurder is geworden en dat ook voor de bushouders zaken ondraaglijk zijn geworden met het huidige tarief. Daar komt nog bij dat de bushouders hun bussen al maanden in de garage moeten houden vanwege COVID-19. Ondertussen rijden er kleine Noah-busjes volgepakt met passagiers, rond. Het lijkt erop alsof de regering tracht zaken bewust op de lange baan te schuiven en op den duur te komen met een verklaring waarin ze aangeeft, niet over geld te beschikken vanwege de extra uitgaven die ze heeft nu ook ons land geteisterd wordt door het coronavirus. Een dergelijke verklaring zal alleen geen standhouden, want er is toch een noodfonds opgezet, speciaal voor de coronacrisis. Blijft de overheid zich doof houden voor de noden van de bushouders, dan zullen zij uiteindelijk eigendunkelijk de tarieven aanpassen, wat ertoe kan leiden dat elke chauffeur zijn eigen prijs zal hanteren.

More
articles