SCHOOLJAAR 2019-2020 VAN DE BAAN?

Terwijl er een totale lockdown is ingelast om verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen, nadert het schooljaar 2019-2020, zijn einde. Hoe het schooljaar wordt afgerond, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat nu er een totale lockdown is, er ook geen sprake is van afstandsonderwijs via de televisie of het internet. Het zou niet raadzaam zijn om kinderen te beoordelen op basis van hun voorlopige cijfers, tot nu toe zijn dat alleen de cijfers van het eerste kwartaal. Op basis van deze cijfers kan niet bepaald worden of de leerling doorstroomt/doubleert. Het beste is om dit schooljaar als nietig te beschouwen en een voorbereiding te maken op een volgend schooljaar, waarbij er nu al wordt gekeken naar de mogelijkheden indien er nog steeds sprake zou zijn van een COVID-19 pandemie. Alle leerlingen laten doorstromen zal tot gevolg hebben dat ook zij die niet klaar zijn voor een volgend leerjaar, door zullen gaan. Deze groep zal de leerstof dan niet aankunnen. De kinderen zijn trouwens zo lang thuis gebleven, dat het niet raadzaam is examens af te nemen. Veel leerlingen hebben momenteel te kampen met een stukje demotivatie. Ook zijn er veel ouders die vanwege COVID-19 zonder baan zitten, waardoor de mogelijkheid tot schoolbezoek verder wordt verkleind. Dat het afstandsonderwijs niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, zal waarschijnlijk niet gezegd worden. De leerlingen zijn niet vertrouwd met deze vorm van onderwijs, dat geldt overigens ook voor de leerkrachten. Echt professioneel was het niet, hoewel het nog altijd beter is dan helemaal geen onderwijs. De kinderen in de verre districten ontberen vanwege COVID-19 tot op heden onderwijs, terwijl voor deze groep dezelfde mogelijkheden zouden moeten gelden. Onderwijsminister Lilian Ferrier had zoveel idee├źn over onderwijsvernieuwing, het hele onderwijs moest volgens haar op de schop. Onlangs heeft zij gezegd dat het schooljaar nog niet verloren is, maar hoe het schooljaar gered kan worden, daarover liet zij zich niet uit.

More
articles